Praktisk Optik 2024
240520-240524

Information om praktiska detaljer går ut som separat mail till antagna kursdeltagare.
Kursstart: 240520, 10.00
Kursen är slut 240524, 15:00

Ansökning sker som vanligt via Ögonläkarföreningens Moodle sida.

Kursstart: 240520, morgonkaffe 09.30-10.00, föreläsningar 10.00
Kursen är slut: 240524, 15:00
Plats:  Gullstrandssalen, Ing. 85 bv, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hotellbokning:  För att undvika jäv rekommenderar kursledningen inte hotell.   Se fliken Kartor för att se var kursen ges  geografiskt och  sök därefter hotell på hotellbokningssajt.
OBS! För åtkomst av utvärdering och kursexamination i Moodle skall samma e-mail adress som användes vid anmälan till kursen användas!
Ansökning sker som vanligt via Ögonläkarföreningens Moodle sida.