Nästa kurs: Skjuten på framtiden tills klarhet om COVID19 epidemin (Tidigare aviserat tid: 20-05-25 - 20-05-29)

Sista ansökningsdatum: 20-10-01


För ansökan, gå till Moodle.Ögonutbildning.com


Tid för upprop: Skjuten på framtiden tills klarhet om COVID19 epidemin  (Tidigare avserat :20-05-25, 10:00, Kaffe från 09:30)

Plats för upprop: Gullstrandssalen, Ing. 85, Bottenplanet, Akademiska sjukhuset, Uppsala  (se karta)
Kursen är slut: 
Skjuten på framtiden tills klarhet om COVID19 epidemin  (Tidigare avserat :20-05-25, 15:00


(Ny kurs planeras:)