Praktisk Optik 20  kommer att ges 210111-210115

Kursdeltagare är redan antagna via Moodle.Ögonutbildning.com 

Sista ansökningsdatum: Var 19-10-01

Vid återbud antas nya kursdeltagare från väntelista


För ansökan, gå till Moodle.Ögonutbildning.com


Tid för upprop: :21-01-11, 10:00, Kaffe från 09:30)

Plats för upprop: Gullstrandssalen, Ing. 85, Bottenplanet, Akademiska sjukhuset, Uppsala  (se karta)
Kursen är slut: 
21-01-15, 15:00

Praktisk Optik 21, 210531 - 210604 är nu öppen för ansökan på www.ögonutbildning.com