Nästa kurs: 18-05-28 - 18-06-01

Sista ansökningsdatum: 18-11-05


För ansökan, gå till Moodle.Ögonutbildning.com


Tid för upprop: 2018-05-28, 10:00, Kaffe från 09:30
Plats för upprop: Gullstrandssalen, Ing. 85, Bottenplanet, Akademiska sjukhuset, Uppsala  (se karta)
Kursen är slut: 2018-06-01, 15:00