CENTRE FORMADOR DE PROFESSORAT


L'Institut XXV Olimpíada va ser triat, després de fer la petició, com centre formador de professorat.

El curs 2010-2011 vam iniciar la formació d'alumnes universitaris que fan un màster en Pedagogia, des de diferents branques, i, que realitzen la part pràctica en un centre per poder aprendre, des de l'experiència i en la quotidianitat de la docència, què vol dir ser professor i quines actituds i quines aptituds cal treballar per dur a terme aquesta professió.


L'organització del Pràcticum comporta una implicació de la direcció del centre, que des de l'Equip Directiu, nomena un membre del claustre com a coordinador del Pràcticum.

La persona coordinadora fa el seguiment, junt amb el professorat dels Departaments i Seminaris didàctics implicats, de l'alumnat/professorat en pràctiques del Màster i, un cop rebuda la memòria es fa un informe avaluatiu individualitzat.


L'experiència dels docents, l'organització diària tant de la matèria pròpia com de la relació amb l'alumnat és una riquesa que només es pot transmetre des de la mateixa pràctica educativa i, és aquesta la funció i l'objectiu final de la presència en un centre de l'alumnat del Pràcticum.

En aquest espai s'oferirà informació i materials per sistematitzar, tant acadèmicament com sigui possible, què és un centre educatiu i com s'organitza l'institut, així com els materials que han de servir a l'alumnat pràcticum per fer el seguiment del seu estudi, a nivell experiencial.