Aktuality


Jedna zo súťažných fotografií Libora Ondrejkoviča v súťaži Zem ako ju vidíš ty

Exkurzia ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

V plnom nasadení na fyzikálnom workshope

UKONČILI SME

projekt UČÍME SA NIELEN Z UČEBNÍC, UČÍME SA PRE ŽIVOT,
v rámci ktorého sme vytvorili celý rad učebných materiálov pre žiakov.

NA FYZIKE

Na fyzike

Dnes už úspešne po maturite