04. Докторска дисертација Милана Живновића "Примена једне линеарне трансформације у геометрији и алгебри"

Мр Милан Живановић је докторску дисертацију "Примена једне линеарне трансформације у геометрији и алгебри" на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву одбранио 31. јануара 2011. године пред комисијом у саставу:

проф др Александар Липковски, председник комисије, Математички факултет, Београд
проф др Миленко Пикула, ментор, Филозофски факултет, Источно Сарајево
др Видан Говедарица, Електротехнички факултет, Источно Сарајево
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  38 k в. 2 17.11.2010. 06:44 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  1138 k в. 3 17.11.2010. 06:47 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  176 k в. 2 17.11.2010. 06:48 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  262 k в. 2 17.11.2010. 06:48 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  359 k в. 2 17.11.2010. 06:49 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  649 k в. 2 17.11.2010. 06:50 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  144 k в. 2 17.11.2010. 06:51 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  83 k в. 2 17.11.2010. 06:51 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  97 k в. 2 17.11.2010. 06:52 Milan Zivanovic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  58 k в. 2 17.11.2010. 06:52 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  67 k в. 2 17.11.2010. 06:57 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  260 k в. 2 17.11.2010. 06:53 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  114 k в. 2 17.11.2010. 06:53 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  79 k в. 2 17.11.2010. 06:54 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  51 k в. 2 17.11.2010. 06:54 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  186 k в. 2 17.11.2010. 06:55 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  727 k в. 2 17.11.2010. 06:56 Milan Zivanovic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  1485 k в. 2 17.11.2010. 07:49 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  253 k в. 2 17.11.2010. 07:49 Milan Zivanovic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  1352 k в. 2 17.11.2010. 07:52 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  880 k в. 2 17.11.2010. 07:53 Milan Zivanovic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  113 k в. 2 17.11.2010. 07:54 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  518 k в. 2 17.11.2010. 07:55 Milan Zivanovic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  314 k в. 2 17.11.2010. 08:17 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  204 k в. 2 17.11.2010. 08:18 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  401 k в. 2 17.11.2010. 08:19 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  405 k в. 2 17.11.2010. 08:20 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  387 k в. 2 17.11.2010. 08:21 Milan Zivanovic
ĉ
Прикажи Преузми
  347 k в. 2 17.11.2010. 08:22 Milan Zivanovic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  1336 k в. 2 17.11.2010. 08:33 Milan Zivanovic
Comments