#ZeytinimeDokunma

#HocamaDokunma

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin denetim sürecine bireysel başvuru hakkını 1987’de kabul etmiştir; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ise Bakanlar Kurulu Kararı ile 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden 2 madde örneği:
Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde 11.1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.Dr. PINAR DENİZ

      


Office: Room 113

Office Hours
Thursday - 16:00-17:00
Friday - 13:00-14:00

Referees
Prof. Dr. Suut Dogruel / Marmara University 
E-mail: suut.dogruel@marmara.edu.tr 

Prof. Dr. Erhan Aslanoglu / Piri Reis University 
E-mail: easlan@marmara.edu.tr

Education
Title of the thesis: "Consumer Confidence In Dynamic Stochastic General Equilibrium Model"

Interests
New-Keynesian Macroeconomics, Monetary Policies, Applied Econometrics, Statistics

Current Teaching
2017-2018 Fall: Introduction to Economics I
2017-2018 Spring: Introduction to Economics II, Research Methods in Economics, Current Issues in the World Economy

Previous teaching 
2016-2017 Spring: Economics of the EU, Research Methods in Economics, Current Issues in the World Economy at Marmara University-Economics Department
2016-2017 Fall: Banking Applications, Seminar in Economics I at Marmara University-Economics Department
2015-2016 Spring: Introduction to Statistics II at Marmara University-Economics Department
2011-2015: Econometrics (MA and PhD classes) aMarmara University-European Union Institute

Links for Econometric and Type-setting Tools

Follow economic newsCBRT Tweets