Home

 
Welkom op de site van het Parochiehuis in Baardegem.
 
Je kan de beschikbaarheid van het Parochiehuis raadplegen via de kalender .
 
De voorwaarden voor huur vindt je terug in het huishoudelijk reglement van het Parochiehuis.

Opgelet bij de activiteiten vanaf 01/01/2014 gelden nieuw huurvoorwaarden:
- er zal geen drankenvoorraad meer beschikbaar zijn in het Parochiehuis
- er gelden nieuwe huurtarieven (voorwaarden zie 2014)
 
Bij het gebruik van een discobar voor een fuif of privéfeest bent u verplicht deze te huren via het Parochiehuis.
 
Wil je een datum reserveren dan kan je dit enkel nog online doen.
 
Het Parochiehuis wordt beheerd door VZW Parochiale Werken Sint Margaretha Baardegem. De leden van de Raad van Bestuur vindt u hier.
 
Heb je gereserveerd:  mail naar phbaardegem@gmail.com of bel de week vooraf op het nummer 0486 36 58 21 om af te spreken om de sleutel van het Parochiehuis te verkrijgen en de meteropname te doen!!!
 
Alle opbrengsten uit verhuuractiviteiten worden integraal besteed aan de uitbating en het onderhoud van, en de investeringen in het Parochiehuis.
 
Nog vragen?
 
Alvast bedankt voor het vertrouwen.
Het bestuur