กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สารประชาสัมพันธ์

ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (2 ก.ค.2564)

กิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.64) ประจำปี 2564

กิจกรรม การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

กิจกรรม การประชุมพิจารณากลั่นกรองนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 3 ปี 2564