Nyttig i hverdagen?

Tips: Dersom man har et problem på pc og har Win7 ( eller høyere ) kan man "ta opp" det som skjer på skjermen og tastetrykk med Problem Step Recorder (trykk bare Windows-tasten og skriv psr- trykk så enter. det kommer da opp en opptaksfunskjon)

Teamspeak leser opp navnet på den som kommer inn/går ut av kanalen.

Nyttig for å høre hvem som kom/gikk uten å bytte bilde ( eks. i et spill )

Først trenger du TeamSpeak 3 https://www.teamspeak.com/teamspeak3

Last så ned denne:

http://addons.teamspeak.com/directory/addon/sound-packs/Default-Sound-Voiced-Names-and-Channels.html

-pakk ut i "sounds" mappen til TS

C:\Program Files\Teamspeak 3 Client\sound

or

C:\Users\(username)\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\sound

- åpne TS -> settings -> notification - Velg "Default voice with names and channels"

(man kan endre hva som leses opp ved å endre "fonetisk navn" på kontakten i TS- katalogen.)

Hurtigtaster

Det er i vår tid med mye bruk av både tastatur og mus meget praktisk å benytte hurtigtaster til oppgaver man utfører regelmessig/ofte.

-Det er mange grunner til dette, men at de gjør ting lettere er jo ganske åpenlyst.

-Det som videre er saken rundt dette er at dette langt på vei kan avlaste enkelte typer belastningsskader som lett kan oppstå i vår tekno-fikserte verden, med økende bruk både i jobb og i heimen.

et par kjappe:*(for Windows)

[win]+C - Kopier ut markert område

[win]+X - Klipp ut markert område

[win]+V - Lim inn utklippet/kopiert område

[win]+D - Gå til skrivebord

[alt]+[F4] - Lukk program (slår maskinen av om ingen programvindu er aktivt)

[crtl]+W -lukk fane/vindu (f.eks nettleser / Office m.v)

siden jeg har fått endel spørsmål om nettopp hurtigtaster har jeg søkt opp lister for et par av de vanligste brukene.(last gjerne ned for å ha en "hurtigliste" på skrivebordet.

Hurtigtaster i Windows