พลตำรวจตรี สัณห์ โพธิ์รักษา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์