พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์  สุดสงวน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์