พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์  สุดสงวน

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์