Teaching

Public Sector Economics: notes

Advanced Microeconomics II: notes

Industrial Economics: notes

Mikroekonomia (studia doktoranckie): Mikroekonomia_NSD.pdf, Lista pytań.pdf

Mikroekonomia III: notes_micro3

Makroekonomia II: Model_IS_LM_BP

Ekonomia Stosowana: pliki_obliczenia, notatki_wykład, zadanie_domowe, dane_zad_dom