Groenmanifest

Hou onze parken groen en rustig: teken nu het Groenmanifest!

Amsterdammers kunnen trots zijn op hun mooie parken. Grote en kleine parken zijn de groene longen van de hoofdstad. Helaas gaat onze stad niet zorgvuldig om met deze groene longen. Parken zijn er voor rustige ontspanning in een natuurlijke omgeving, maar ze staan geweldig onder druk. Bezoekersaantallen nemen sterk toe, en daardoor ook de schade door recreatie en evenementen.

Op het groenonderhoud is al jaren bezuinigd, maar tegelijkertijd wil de gemeente de parken nog meer ruimte laten bieden voor ‘reuring’ in de stad. Dat wil zeggen: Amsterdammers en toeristen nog beter de weg wijzen naar de parken, en flink wat parken nog geschikter maken voor grote en commerciële evenementen en festivals. Deze voornemens staan in de ‘Agenda Groen’, die helaas minder groen is dan goed is voor het groen van de parken. Het Parkenoverleg is gesprekspartner bij het nieuw te bepalen Evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam, wij hopen daarin de parken en het stadsgroen vrij te houden van grootschalige evenementen.

De vrienden van de Amsterdamse parken, die samenwerken in het Parkenoverleg Amsterdam, hebben in een Groenmanifest tien ‘geboden’ geformuleerd voor de goede omgang met het groen en met de natuur in onze parken. Die tien geboden bieden veel ruimte voor drukke gezelligheid in een park. In een grote stad als Amsterdam moet er natuurlijk ook gelegenheid zijn voor wandelen, zonnen, feestjes vieren, werken, sporten, enzovoort. Maar grote en zware festivals, die de bezoekers misschien één dag plezier bieden, veroorzaken blijvende schade aan fauna en flora, en bezorgen talloze omwonenden en liefhebbers enorme overlast in de vorm van lawaai (tot in de nacht), vervuiling en verkeer. 

Wij roepen alle Amsterdammers op om door ondertekening van het Groenmanifest aan de gemeente duidelijk te maken dat onze parken niet de plek zijn voor veel en voor grootschalige evenementen en festivals. Hou het prettig in en om onze parken, en zorg voor goed onderhoud en goede handhaving. 

Onze Amsterdamse parken zijn zélf al een evenement!

Wilt u het door het Parkenoverleg opgestelde Groenmanifest lezen?
U vindt het via: menu-item Documenten

Steun uw eigen park of stadsgroen teken nu het Groenmanifest
Het Groenmanifest wordt gesteund door:

Vereniging vrienden van het Beatrixpark
Vereniging vrienden van het Diemerpark

Vereniging vrienden van Frankendael

Vereniging vrienden van het Flevopark
Vereniging vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark
Vereniging vrienden van het Noorderpark
Vereniging vrienden van het Oosterpark

Vereniging De Oeverlanden Blijven!
Vereniging vrienden van het Rembrandtpark

Vereniging Sarphatipark
Vereniging vrienden van de Sloterplas
Vereniging vrienden van het Vondelpark
Vereniging vrienden van het Wertheimpark
Vereniging vrienden van het Westerpark
Vereniging vrienden van het Wibautplantsoen
Vogelwerkgroep Amsterdam
Werkgroep Keurtuinen & Groen - Wijkcentrum d’Oude Stadt
Bewonersplatform Zuidas
Natuur&Milieuteam Zuid
Nederlandse Tuinenstichting
Redactie website hetvondelpark.net
Stichting Groengroep Oud-West
Stichting Herstel Oosterpark
Stichting Omsingeling Oosterpark
Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos
Stichting Vrienden van het Diemerbos
Stichting W.H. Vliegenbos

IVN Amsterdam

en individuele ondertekenaars via dit formulier

02 maart 2016
Comments