Groenmanifest

Hou onze parken groen en rustig: teken nu het Groenmanifest!

Amsterdam bouwt. De bevolking groeit, de behoefte aan woningen groeit nog meer. Het stadsbestuur heeft de ambitie 7.500 woningen per jaar te bouwen. Het Parkenoverleg erkent de urgentie van de woningbouw. Maar even urgent is het dat natuur en stadsgroen voldoende ruimte krijgen en houden in een zich verdichtende stad. Als de hoeveelheid groen niet evenredig meegroeit met de groei van de bebouwing, wordt de leefbaarheid van Amsterdam bedreigd.

Parken en stadsgroen zijn, en ook de groene scheggen, schakels in de ecologische verbindingszones en van belang voor biodiversiteit. Al dit groen draagt bij aan de kwaliteit van leven in de stad. Parken en stadsgroen leveren een bijdrage aan een goede luchtkwaliteit, helpen om hittestress op te vangen, en dienen als wateropvang bij teveel aan neerslag.

Parken en stedelijk groen zijn een publieke plek voor rust en ontspanning in een open, kalme en natuurlijke omgeving. In deze inclusieve stad willen we dat parken en stadsgroen openbaar en gratis toegankelijk zijn voor iedereen uit elke cultuur, van elke leeftijd en gezindheid, voor arm en rijk. Daarbij zijn parken verbonden met stedelijke cultuur en geschiedenis, en dragen bij aan onderwijs over en respect voor de natuur.

Natuurlijk: groene longen binnen een grote stad staan altijd onder druk van de hectiek en de geschakeerdheid van grootstedelijk leven en bedrijvigheid. Stadslucht maakt vrij, maar om die lucht vrij te kunnen inademen moet hij schoon en zuiver zijn. Ook daarom eisen natuur en stadsgroen zorgvuldig beheer en bescherming, verantwoord onderhoud, attente handhaving en versteviging van groene ecologische verbindingen tussen de parken, stadsgroen en scheggen. Ten behoeve van de leefbaarheid voor alle bewoners, voor mens en dier, voor nu én voor toekomstige generaties Amsterdammers!

Wilt u het door het Parkenoverleg opgestelde Groenmanifest lezen?
U vindt het via: groenmanifestparkenoverleg versie 2019

Steun uw eigen park of stadsgroen teken nu het Groenmanifest
Het Groenmanifest wordt gesteund door:

Vereniging vrienden van de Sloterplas
Vereniging vrienden van Frankendael
Vereniging Vrienden van het Amstelpark
Vereniging vrienden van het Beatrixpark
Vereniging vrienden van het Diemerpark
Vereniging vrienden van het Flevopark
Vereniging parken Buitenveldert - Gijsbrecht van Aemstelpark
Vereniging Vrienden van het Noorderpark
Vereniging vrienden van het Oosterpark
Vereniging vrienden van het Rembrantpark
Vereniging vrienden van het Vondelpark
Vereniging Vrienden van het Wertheimpark
Vereniging Vrienden van het Westerpark
Vereniging vrienden van het Wibautplantsoen
Vrienden van het Martin Luther Kingpark
Vrienden van het Schellingwouderbreekpark
Vereniging Sarphatipark
Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!'
Vereniging ANGSAW (Amsterdam noord groene stad aan het water)
Redactie website hetvondelpark.net
Stichting Herstel Oosterpark
Stichting Natuurbescherming ZO
Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos
Stichting Vrienden van het Diemerbos
Stichting W.H.Vliegenbos
IVN Amsterdam
KNNV vereniging voor veldbiologie
Natuur&Milieuteam Zuid
Nederlandse Tuinenstichting
Werkgroep Keurtuinen & Groen (Wijkcentrum d’Oude Stadt)
Vogelwerkgroep Amsterdam

en individuele ondertekenaars via dit formulier

27 september 2019
Comments