Over het Parkenoverleg

Logo Parkenoverleg
Het Parkenoverleg Amsterdam bestaat uit individuen en vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor het behoud van stedelijk groen. Het Parkenoverleg komt regelmatig bijeen voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van groen en natuur in Amsterdam.

De vergaderingen worden voorbereid door het kernteam. Doorgaans vraagt het kernteam externe sprekers een lezing te geven over een actueel onderwerp op het gebied van groenvoorziening en natuur in Amsterdam.

Kernteam

Het kernteam van het Parkenoverleg bestaat uit:
  • Jacqueline Rijken (Voorzitter)
  • Flora te Riet
  • Hans Olykan
  • Daniël Kropveld (Communicatie)


Het Groenmanifest

Het parkenoverleg heeft het Groenmanifest opgesteld dat intussen breed gesteund wordt door heel groen Amsterdam. 

Neem er kennis van en ondersteun dit manifest.

Comments