Deialdiak

 Ikastetxe publikoak Itunpeko ikastetxeak
2020-2021

Curriculum aniztasuna (DC) 
Jarraibideak         Instrucciones            

           Eskabidea aurkezteko epea: ekainaren 25a arte

Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programak (HBSP).   
 
BIDELAGUNA
 Jarraibideak     /    Instrucciones

Hezkidetzari eta genero-indarkeriaren prebentzioari heltzeko jarduketa-proiektuak
     Jarraibideak   /  Instrucciones

Bikaintasunerantz     Ebazpena   /    Resolución
    prestakuntza-proiektu motak : 
Berrikuntza-proiektu integralak 
Curriculuma aberasteko proiektuak 
Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak 
«Partekatuz ikasi» esperientziak

             Eskaerak aurkezteko epea  2019ko apirilaren 4ean bukatuko da.
             Atzeratu egin da. Ikus oharra

HAUSPOA 2020-23  Deialdia / Convocatoria
Eskabideak aurkezteko epea: 21 egun sinaduren datatik hasita.

2020-2021 DC taldeak eta HBSP 

Agindua2020ko ekainaren 17koa /  Orden

Eskabideak aurkezteko epea: 2019ko uztailak 17

Eskabidearen Eranskinak

Hezkidetzari eta genero-indarkeriaren prebentzioari heltzeko jarduketa-proiektuak
          Agindua / Orden 8 de mayo 2019


Bikaintasunerantz
    – Berrikuntza-proiektu integralak. – Proiektuak eta curriculuma aberastea. – Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak.
Agindua    /  Orden
    Eskaerak aurkezteko epea  ekainaren 6an amaituko da


Eskolatze Osagarriko Programak 2020-21 ikastetxe publiko eta kontzertatu guztietarako.
 
       Argibideak / Instrucciones  Ekainaren 15erako (hau barne) aurkeztu behar dira:

                                                                                                eranskinak word-en euskaraz /  gaztelaniaz (2018)
I. Eranskina / Anexo I  :    Txostena eta eskaera
II. Eranskina / Anexo II:    Legezko arduradunen onespena
III. Eranskina / Anexo III : Ikaslearen onespena
IV. Eranskina /Anexo IV :  Banakako curriculum-proposamena
V. Eranskina / Anexo V:    Koordinazio eta jarraipenerako plana, irailaren 16a baino lehen entregatu behar dena

Hartzaileen adina: programaren hasierako urteko abenduaren 31n gehienez 15 urte 
 
dituztenak

Ikastetxeak 2018 (behin behinekoa)

Subpáginas (1): Aurreko deialdiak
ĉ
Rosa Ortega,
25 mar. 2015 6:38
Comments