Aniztasuna‎ > ‎

Deialdiak

2018-19
 Ikastetxe publikoak Itunpeko ikastetxeak

Curriculum aniztasuna (DC)
Jarraibideak         Instrucciones                
Eskabidea aurkezteko epea: 2018ko ekainaren 26a arte

Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programak (HBSP).   
 
BIDELAGUNA
 Jarraibideak     /    Instrucciones

Hezkidetzari eta genero-indarkeriaren prebentzioari heltzeko jarduketa-proiektuak
     Jarraibideak   /  Instrucciones


Bikaintasunerantz     Ebazpena   /    Resolución
    prestakuntza-proiektu motak : 
Berrikuntza-proiektu integralak 
Curriculuma aberasteko proiektuak 
Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak 
«Partekatuz ikasi» esperientziak
    Eskaerak aurkezteko epea  2018ko apirilaren 19an bukatuko da.


DC taldeak 
eta HBSP eskatzeko agindua / orden 15 mayo 2018

Eskariak aurkezteko epea ekainaren 25a arte da. 

          Eskabidea eta dokumentatzioa aurkezteaHezkidetzari eta genero-indarkeriaren prebentzioari heltzeko jarduketa-proiektuak
          AginduaOrden 25 de abril 2018


 Bikaintasunerantz
    – Berrikuntza-proiektu integralak. – Proiektuak eta curriculuma aberastea. – Hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak.
Agindua    /  Orden
    Eskaerak aurkezteko epea  apirilaren 19an amaituko da
    Eskolatze Osagarriko Programak  ikastetxe publiko zein itunpekoentzat 
 
       Argibideak / Instrucciones
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig2/es_5614/adjuntos/escolarizacion_complementaria/2016-2017/PEC_2016_2017_c.pdf
Ekainaren 11a baino lehen aurkeztu behar dira:

I. Eranskina. Txostena eta eskaera
II. Eranskina. Legezko arduradunen onespena
III. Eranskina. Ikaslearen onespena
IV. Eranskina. Banakako curriculum-proposamena
V. Eranskina. Koordinazio eta jarraipenerako plana

eta irailaren 16a baino lehen koordinazio eta jarraipen planifikazioa V. Eranskina. Koordinazio eta jarraipenerako plana
Hartzaileen adina: programaren hasierako urteko abenduaren 31n gehienez 15 urte
​ 
dituztenak

Ikastetxeak 2017 (behin behinekoa)Hezkuntza indartzeaSubpáginas (1): aurreko deialdiak
ĉ
Rosa Ortega,
25 mar. 2015 6:38
Comments