Welkom

Welkom bij Opvoedingstips, zelfstandige praktijk voor kinderen met opvoedings-, gedrag-, emotionele-, en psychosociale problemen. Opvoedingstips biedt analyse, advies en begeleiding aan huis voor zowel ouders als kinderen.

 100%
BRUIKBARE TIPS

--------------------------

DOOR DE EERSTE

OPVOEDINGSCOACH AAN HUIS

IN BELGIE EN NOORD-FRANKRIJK

°2009


Consultaties voor ouders 

Heidi Deboosere is opvoedingsdeskundige en coacht ouders bij de aanpak van kinderen die te maken hebben met gedrag-, emotionele-, en  psychosociale  problemen, en/of moeilijkheden in de opvoeding. Van baby's tot kleine kinderen als tieners.  Zowel kinderen met als zonder diagnose. 

 

Het gaat veelal om kinderen die meer van hun ouders vragen dan gangbaar of om ouders die bewust een positieve opvoedingsaanpak voor hun kinderen willen ontwikkelen. Heidi helpt ouders in hun eigen omgeving om een aanpak op maat van hun kind(eren) uit te werken en in praktijk toe te passen.

Ook voor beroepskrachten 

vormingen - pedagogische ondersteuning - studiedagen, trainingen op maat - coaching binnen de dagdagelijkse werking van de voorziening; scholen, kinderopvang, instellingen bijzondere jeugdzorg, interne overlegplatforms, ...


 

Dringende ondersteuning nodig binnen uw setting?

0498 11 62 41 (24/24h - 7/7d)