Welkom

Opvoedingstips is een zelfstandige praktijk voor kinderen

met opvoeding-, gedrag-, emotionele-, en psychosociale problemen.

Opvoedingstips biedt analyse, advies en begeleiding (aan huis)

voor zowel ouders als kinderen.

Iedere vraag of bezorgdheid krijgt een antwoord op maat.

Consultaties voor ouder/kind

Heidi Deboosere coacht ouders bij de aanpak van kinderen die te maken hebben met gedrag-, emotionele-, en psychosociale problemen, en/of moeilijkheden in de opvoeding. Van baby's tot kleine kinderen als tieners. Zowel kinderen met als zonder diagnose. Het gaat veelal om kinderen die meer van hun ouders vragen dan gangbaar of om ouders die bewust een positieve opvoedingsaanpak voor hun kinderen willen ontwikkelen. Heidi helpt ouders in hun eigen omgeving om een aanpak op maat van hun kind(eren) uit te werken en in praktijk toe te passen. Iedere zorgvraag krijgt een antwoord op maat.

Ook voor beroepskrachten

Vormingen - pedagogische ondersteuning - studiedagen, trainingen op maat - coaching binnen de dagdagelijkse werking van de voorziening; scholen, kinderopvang, instellingen bijzondere jeugdzorg, interne overlegplatforms, ... Dringende ondersteuning nodig binnen uw setting? Bel 0498 11 62 41 (24/24h - 7/7d)

CONTACT

HET SPEELBOS

Psycho Pedagogische praktijk/verblijf

Molenbosstraat 21, 8902 Zillebeke

0498 11 62 41 (secretariaat) - heidi@opvoedingstips.be (rechtstreeks)


De praktijk is gelegen in het Provinciaal Natuurdomein De Palingbeek

Volg de wegwijzers 'Het Speelbos'