Welkom

Opvoedingstips is een zelfstandige praktijk voor kinderen

met opvoeding-, gedrag-, emotionele-, en psychosociale problemen.

Opvoedingstips biedt analyse, advies en begeleiding

voor zowel ouders als kinderen.

Het gaat op psycho pedagogische en psychologische zorg

voor baby's, kinderen, adolescenten én hun ouders.

Iedere vraag of bezorgdheid krijgt een antwoord op maat.

Eerste raadpleging?

U kan bij Heidi Deboosere terecht, na intake bij haar medewerker Chloé Vandoolaeghe.

Hiermee trachten we de wachtlijst in te korten.

Praktijk blijft open tijdens lockdown

Meer dan ooit zet de praktijk in op het psychologisch en pedagogisch welzijn van gezinnen. Onze zorgverlening blijft gegarandeerd mits toepassing van de voorzorgsmaatregelen. Heidi Deboosere, psychotherapeut/opvoedingscoach en haar medewerker Chloé Vandoolaeghe, psycholoog voor kind, jeugd en gezin - staan voor u klaar. Stel geen vraag naar zorg uit, als u vandaag nood hebt aan ondersteuning. Ook de activiteiten die kaderen in het jeugdwelzijnswerk, blijven doorgaan. Zo kunnen kinderen hier individueel of in minigroepjes terecht in vakanties of op lesvrije momenten voor therapeutische begeleiding. Bent/voelt u zich ziek of zit u in quarantaine, dan rekenen wij erop dat u zich thuis houdt.

Kinder - en jongerenpsycholoog

Heidi Deboosere, psychotherapeut en opvoedingscoach breidt de praktijk uit met kinder -en jeugdpsycholoog Chloé Vandoolaeghe. Chloé werkt als rechter hand van Heidi Deboosere mee binnen de dagelijkse werking van de praktijk. Zij staat eveneens voor u klaar om uw kinderen, groot en klein met de beste zorgen te begeleiden. Ook intakegesprekken gaan bij haar door, in afwachting van een plaatsje bij Heidi. In tijden van COVID, zorgen we voor een zeer snelle opstart. Maak gerust online een afspraak. Alvast zeer welkom!

Consultaties voor ouder/kind

Heidi Deboosere, psychotherapeut/opvoedingscoach begeleidt ouders bij de aanpak van kinderen die te maken hebben met gedrag-, emotionele-, en psychosociale problemen, en/of moeilijkheden in de opvoeding. Van baby's tot kleine kinderen als tieners. Zowel kinderen met als zonder diagnose. Het gaat veelal om kinderen die meer van hun ouders vragen dan gangbaar of om ouders die bewust een positieve relatie en opvoeding met hun kinderen willen ontwikkelen. Heidi helpt ouder en kind om een afgestemde aanpak uit te werken en in praktijk om te zetten. Heidi biedt ook individuele therapie zowel aan ouders, kinderen als adolescenten, als sociaal emotionele vaardigheidstrainingen voor alle leeftijden. Iedere zorgvraag krijgt een antwoord op maat.

CONTACT

HET SPEELBOS
Psycho Pedagogische praktijk/verblijf


Heidi Deboosere
Opvoedingscoach, psycho pedagogisch therapeut
Molenbosstraat 21, 8902 Zillebeke
0498 11 62 41 - heidi@opvoedingstips.be

De praktijk is gelegen in het Provinciaal Natuurdomein De Palingbeek
Volg de wegwijzers 'Het Speelbos'