Welkom

Opvoedingstips is een zelfstandige praktijk voor kinderen

met opvoeding-, gedrag-, emotionele-, en psychosociale problemen.

Opvoedingstips biedt analyse, advies en begeleiding

voor zowel ouders als kinderen.

Het gaat op psycho pedagogische en psychologische zorg

voor baby's, kinderen, adolescenten én hun ouders.

Iedere vraag of bezorgdheid krijgt een antwoord op maat.

Wegens extreme drukte dienen afspraken via mail aangevraagd te worden.

Wij nemen dan spoedig contact op om een intake, adviesgesprek of vervolg van kindtherapie in te plannen.

heidi@opvoedingstips.be

kinder - en jongerenpsycholoog

Heidi Deboosere, psychotherapeut voor ouder en kind / opvoedingscoach breidt de praktijk uit met een extra kinder -en jeugdpsycholoog. Febe Vandenberghe versterkt de praktijk. Febe staat in voor de kindtherapie binnen de praktijk. Ze neemt uw kinderen mee op ontdekking in de natuur, op avontuur met ons paardje, haalt haar creatieve en sportieve zelve boven om uw kinderen, groot en klein met de beste zorgen te begeleiden. Maak gerust online een afspraak. Een voorafgaande intake bij Heidi Deboosere dient vooraf te gaan aan de kindtherapie. Zeer welkom.

Consultaties voor ouder/kind

Heidi Deboosere, psychotherapeut/opvoedingscoach begeleidt ouders bij de aanpak van kinderen die te maken hebben met gedrag-, emotionele-, en psychosociale problemen, en/of moeilijkheden in de opvoeding. Van baby's tot kleine kinderen als tieners. Zowel kinderen met als zonder diagnose. Het gaat veelal om kinderen die meer van hun ouders vragen dan gangbaar of om ouders die bewust een positieve relatie en opvoeding met hun kinderen willen ontwikkelen. Heidi helpt ouder en kind om een afgestemde aanpak uit te werken en in praktijk om te zetten. Heidi biedt ook individuele therapie zowel aan ouders, kinderen als adolescenten, als sociaal emotionele vaardigheidstrainingen voor alle leeftijden. Iedere zorgvraag krijgt een antwoord op maat.

CONTACT

HET SPEELBOS
Psycho Pedagogische praktijk/verblijf

Heidi Deboosere
Opvoedingscoach, psycho pedagogisch therapeut voor ouder en kind
Molenbosstraat 21, 8902 Zillebeke
0498 11 62 41 - heidi@opvoedingstips.be

De praktijk is gelegen in het Provinciaal Natuurdomein De Palingbeek
Volg de wegwijzers 'Het Speelbos'