Zingenderwijs

in de bundel Zingenderwijs. Nieuwe teksten op bekende melodieën, Rita Hoeve en Barbara Leijnse (red.), uitgegeven door Kok, Kampen in 2005, zijn de volgende liederen van mijn vader verschenen (genoemd bij hun eerste regel):

  • De Geest trekt sporen door de tijden

  • De toekomst is hun duister als de nacht

  • Een schreeuw klinkt naar de hemel op

  • In het duister van de vragen

  • Mensenkind, uit stof genomen

  • Wie als een mens het leven wil bewaren

  • Wij zijn geen mensen van het sterke woord

  • Wij zoeken stil uw aangezicht