Seegers

SEEGERS, Leendert Jacobus Seegers, geboren Amsterdam, 20 november 1914, † 29 maart 1944, Lublin

Opmerkelijk is, dat van deze persoon al sinds 1963 bekend is dat hij in de maand September/Oktober 1940 in Amsterdam samen met zijn moeder door de Duitsers is aangehouden, beide op beschuldiging van sabotage, en hij uiteindelijk in concentratiekamp Lublin in 1944 is overleden, en dat zijn naam noch in het register van de Erelijst van Gevallenen voorkomt, noch in het register van het OGS ( Oorlogsgravenstichting).

In vragen aan het NIOD hierover werd op Woensdag 30 Juli 2014 het volgende antwoord hierop gegeven.

De naam van de heer L.J. Seegers staat niet op de Erelijst van Gevallenen omdat de scheepssabotage op Italiaanse, Japanse en Duitse koopvaardij waarvan hij werd verdacht, voor de oorlog plaatsvond (de door Sovjet Unie gestuurde communistische sabotage-groep Wollweber waarvan Seegers geacht werd deel uit te maken, zou haar activiteiten hebben gestaakt nadat Duitsland en de Sovjet Unie in 1939 hun anti-agressiepact sloten). Seegers werd overigens door het Volksgerichthof van sabotage vrijgesproken. Waarom hij uiteindelijk in Lublin terecht is gekomen, is niet duidelijk. Vermoedelijk is hij als communist of als (communistisch) gijzelaar alsnog vastgehouden en tewerk gesteld. Wellicht geven de Rode Kruis documenten hier enig uitsluitsel over?

René van Heijningen | Informatie-/Collectiespecialist | Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam | NIOD