Kezdőlap

"Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni."

Mark Twain

Névadónkról

1801-ben Csokonai Vitéz Mihály többször is Ongára látogatott, mivel itt lakott sárospataki barátja és iskolatársa, az ongai földbirtokos Puky István.

Csokonai Ongán írt versének címe: Tisztelő versezet (Báró Vay Miklósnak) melyet 1801. december 10-én szignált a költő.

Csokonai Ongán – itt tartózkodása alatt – írt versérõl így nyilatkozott:

„Ongán szerzett kis versemben vallomása a báró urak családja iránt mély és igaz. – És ha a báró úr művészlelke, keze megalkothatja a főiskola nagy jótevőinek, a két Paloczy-Horváth testvérnek emlékművét, engedjék meg, hogy az én művészetemből is alkothassak emlékszobrokat versben, a haza jótevőiről is, úgy hogy századokra szólóak legyenek. Az én ongai kis versikém nem más mint az írói és művészlelkeknek s a Haza nagy jótevőinek – félistenekként – való minősítése, megbecsülő, egyszerű apotheózisa. Stílszerű, hogy ennek kinyilvánítása itt szülessen meg Ongán, Zsolca szomszédságában.”

Csokonai és Puky barátságának emlékéről szól a Békekötésre című költemény.

"... ó, dicső két név: Szeretet! Barátság!

Ó, becses két név: Puky, hív barátom!"

Puky 1805. március 23-án Kazinczyhoz írt levelében így emlékezett vissza a fiatalon elhunyt költőre:

"Az igaz barátság túlhat a halálon is. Kiket ez a kötél kötött Csokonaihoz, amellyel mi egymás iránt voltunk, az élettel fogy el emlékezete. Kedves lesz az Ő élete mindazok előtt is, akik munkáiért becsülték."

(Forrás: Takács László - Onga története)

Településünk, Puky szavait megfogadva választotta az intézmény névadójául a költőt.