Register til årbøker fra Nord-Trøndelag historielag 1921-2013 - utarbeidet av Øyvind Bendt Aas

Foreliggende Register til årbøker 1921-2013 fra Nord-Trøndelag historielag erstatter tidligere utgaver av Bibliografi for Nord-Trøndelag historielags årbøker (utgavene 2000 og 2003) samt tidligere utgaver av Register til årbøker 1921-... .
 
Registeret er todelt.
 
Artikkelregisteret omfatter alle årbokartiklene alfabetisert på forfatter eller - ved anonyme artikler - tittel. Ved avvik i skrivemåte for forfatter eller tittel mellom årbokas innholdsfortegnelse og artikkelens overskrift, er overskriftens skrivemåte valgt. Registeret tar ikke med forord, oversikter over nye medlemmer, meldinger fra styret, regnskap, årsmeldinger, lister over lokalhistorisk litteratur eller andre mer eller mindre faste notiser.
 
Emneordsregisteret er både et steds-, person-, korporasjons-, hendelses- og generelt sakregister. Henvisninger til én og samme artikkel vil altså kunne finnes flere steder i registeret. Henvisninger til sted tar utgangspunkt i dagens kommunegrenser. Dette gjelder også for kirkelige forhold. Alle kristne gudshus er kirker - uansett målform og størrelse.
 
Registrene ligger som vedlegg i pdf- og xps-format aller nederst på denne siden. NB: For å kunne benytte søkefunksjonene, må
du kanskje laste ned filene og åpne dem igjen på egen PC, Mac, lesebrett eller smarttelefon.
  
Utgave januar 2014
 
Øyvind Bendt Aas er pensjonert bibliotekar og historielærer i videregående skole og cand. mag. fra 1975 med bl.a. Historie mellomfag og Idéhistorie grunnfag i fagkretsen.
Ċ
Øyvind Bendt Aas,
16. jan. 2014, 06:52
ċ
Øyvind Bendt Aas,
16. jan. 2014, 06:53
Ċ
Øyvind Bendt Aas,
16. jan. 2014, 06:51
ċ
Øyvind Bendt Aas,
16. jan. 2014, 06:52
Comments