Всеукраїнська науково-практична конференція

здобувачів вищої освіти і молодих вчених

Фізичні процеси в енергетиці,

екології та будівництві