OAJ:n Nurmijärven paikallisyhdistys

Nupa

Uusi nupalainen?

Oletko juuri liittynyt OAJ Nurmijärven paikallisyhdistykseen? Jos et vielä saa postia Nupalta ota yhteyttä yksikkösi yhteysopettajaan tai laita sähköpostiviestiä hallitukselle, jos yksikössäsi ei satu vielä olemaan yhteysopettajaa =).

Tervetuloa mukaan jäseneksemme =)!

t. Nupan hallitus

Nupa kiittää valtuustoa päätöksestä työhyvinvoinnin tukemisesta. Teitte oikean, tärkeän ja kaivatun päätöksen! Kiitos!

"Valtuusto päätti lisätä kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin tukea vuodelle 2021 siten, että liikunta- ja kulttuuriedun arvo henkilöä kohden korotetaan 70 eurosta 140 euroon sekä työyhteisöjen työhyvinvointia edistävän toiminnan määrärahaa korotetaan henkilöä kohden 60 eurosta 120 euroon. Valtuusto hyväksyi työhyvinvoinnin tukeen yhteensä 213 000 euron lisämäärärahan kuluvalle vuodelle."


Linkki uutiseen kunnan kotisivuilla


AJANKOHTAISTA...

Vuoden 2021 tulevia tapahtumia:


  • Muista käyttää Kino Juhan joululahjalippusi elokuun 2021 loppuun mennessä =)

  • 'Nupa-teatteria: Olviretki elokuussa 2021

  • Pikkujoulut 5.11.2021 Clarion Hotel, Helsinki, varaa päivä =)


Vuoden 2020 Costiander-palkinto jaetaan Harjulan koulun rehtorille Mauri Aallolle.

Lämpimät onnittelut!

KANNANOTTO PÄÄTÖKSEEN NOSTAA PÄIVÄKOTIEN SUHDELUKUJA MÄÄRÄAIKAISESTI

OAJ:n Nurmijärven paikallisyhdistys esittää huolensa Nurmijärven kunnanvaltuuston päätöksestä 22.5.2019 nostaa päiväkotien suhdelukua määräaikaisesti. Kyseessä on päätös, jolla voi olla kauaskantoisia, huolestuttavia seurauksia.

Varhaiskasvatus on valtakunnan tasolla kokenut suuria myllerryksiä. Edellinen hallitus nosti suhdelukua ja kajosi lasten subjektiiviseen oikeuteen saada varhaiskasvatusta. Nurmijärven kunta teki kuitenkin hyvän päätöksen olla nostamatta päiväkotien suhdelukua, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Nyt tilahaasteet ajoivat valtuuston etsimään ratkaisua päivähoitopaikkapulaan suhdelukua nostamalla. Tämä tarkoittaa, että päiväkodissa voi jatkossa yhtä aikuista kohti olla yksi lapsi enemmän ja ryhmätasolla kolmen lapsen lisäystä.

Päätöksen taustalla ei voi olla lapsen etu, vaikka sen tulisi olla ensisijaisesti keskiössä. Jo nyt ryhmäkoot ovat niin suuria, että lapsella saattaa olla jopa kestämätön määrä vuorovaikutussuhteita päivän aikana. 22.5.2019 tehdyn päätöksen myötä vuorovaikutussuhteiden lisääntyminen tulee kuormittamaan lapsia entistä enemmän. Varhaiskasvatuslain mukaan myös lapsen yksilölliset tarpeet tulee huomioida varhaiskasvatuksessa. Miten lapsen etu voi toteutua yhä suuremmissa ryhmissä?

OAJ:n Nurmijärven paikallisyhdistys on huolissaan myös henkilökunnan jaksamisesta varhaiskasvatusyksiköissä. Jo aiempi suhdeluku ja uuden varhaiskasvatuslain toteuttaminen ovat saanut henkilökunnan uupumaan työtaakkansa alle. Kunnanvaltuuston päätös ryhmäkokojen kasvattamisesta lisää huoltamme henkilökunnan jaksamisesta yhä enemmän. Suhdeluvun nosto aiheuttaa pakoa alalta, ja vähentää entisestään alan vetovoimaa. Etelä-Suomea on pitkään vaivannut lastentarhanopettajapula. Tähän asti Nurmijärvi on nähdäksemme saanut edes jossakin määrin houkuteltua lastentarhanopettajia työsuhteisiin. Tietojemme mukaan nyt on alkanut ilmetä lastentarhanopettajien irtisanoutumisia.

Voi siis päätellä, mikä tämän valtuuston päätöksen vaikutus tulee tähän asiaan olemaan. Onko meidänkin kuntamme kohta tilanteessa, jossa päteviä lastentarhanopettajia ei enää saada palkattua? Miten tämä tulee vaikuttamaan kuntamme varhaiskasvatuksen laatuun?

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan suhdeluvun nosto on harkinnanvarainen ja määräaikainen. Huolemme kuitenkin on, että sitä tullaan käyttämään ilman riittävää harkintaa ja siitä tulee pysyvä toimintatapa. Mielestämme suhdeluvun nostoa tulisi tarkastella uudelleen, ja etsiä muita ratkaisuja tilaongelmiin. Suhdeluvun noston vaikutukset Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen saattavat nimittäin olla katastrofaaliset.

Nurmijärvellä 28.5.2019

OAJ:n Nurmijärven paikallisyhdistys

Hallituksen kokoukset 2021

  • tammikuun kokous 12.1.2021

  • helmikuun kokous 9.2.2021

  • maaliskuun kokous 2.3.2021

  • huhtikuun kokous 13.4.2021

  • toukokuun kokous 19.5.2021

Luottamusmies kaudelle 1.8.2019 -31.7.2022 valittiin seuraavat henkilöt:

JUKO ry:n pääluottamusmieheksi alat ovtes ja kvtes valittiin Jouni Rantakare ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Mika Pottonen,

Nurmijärven opettajien luottamusmieheksi Mika Pottonen ja varalle Arttu Lehtonen ja

Nurmijärven kunnan lastentarhanopettajien luottamusmieheksi Varpu Jokinen ja hänen varalle Nana Ahonen.


OAJ Nupa muistaa "riittävästi" vuosia täyttäviä jäseniään Lapuan Kankureiden villashaalilla .