Arrangements-kalender

Aktivitetsplan for 2023

 

Tirsdag                          21. marts kl. 19.00    Generalforsamling

                                                                                    i Langmarkskolens SFO

 

 

Søndag                          26. marts kl. 10.00    Affaldsindsamling ved Nørre Strand

                                                                                    Vi mødes for enden af Rønnevej

 

 

Fredag til torsdag      14 april til 20. april    Containere til haveaffald

                                                                                    Askevej 8, Askevej 48, Enebærvej 3,

                                                                                    Større stykker tørt brænde lægges i

                                                                                    Skt. Bålet på Engen

 

En dag i april               køer sættes på græs Grundejerforeningen annoncerer tids-

                                         på arealet v NrStrand   punktet, når dyreholder giver os besked

 

 

Torsdag                        23. juni                         Skt. Hans på Engen. Indbydelsen vil senere

som pdf blive indsat nedenfor

 

 

Lørdag aften                11. eller 18. august   Sommeraften-hygge og fællesspisning

                                         Kl. 18                             arrangeres for enden af Rønnevej

 

 

Fredag til torsdag      27. oktober  til            Containere til haveaffald

2. november               Askevej 8, Askevej 48, Rønnevej 3

 

 

Søndag eftermiddag 3. december                Julehygge kl. 15-16

                                                                                    lokalitet oplyses senere                       

           


Forslag modtages gerne på nr-lindskov@hotmail.dk