Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh: slide mẫu, cách ghi trích nguồn tài liệu, các bước bảo vệ luận văn, các biểu mẫu giao đề tài luận văn... (Xem các file đính kèm dưới trang này)

                                                                     

                                                                                                                                                      


           
ĉ
Ánh Ngô Trần,
00:51, 9 thg 7, 2009
ĉ
Ánh Ngô Trần,
16:20, 27 thg 4, 2014
ĉ
Ánh Ngô Trần,
22:51, 15 thg 3, 2016
ĉ
Ánh Ngô Trần,
23:38, 7 thg 12, 2016
Ċ
Ánh Ngô Trần,
23:37, 7 thg 12, 2016
ĉ
Ánh Ngô Trần,
01:12, 5 thg 1, 2013
ĉ
Ánh Ngô Trần,
22:50, 15 thg 3, 2016
Ċ
Ánh Ngô Trần,
20:08, 3 thg 8, 2012
ć
Ánh Ngô Trần,
23:21, 1 thg 1, 2016
ć
Ánh Ngô Trần,
00:41, 9 thg 7, 2009
ć
Ánh Ngô Trần,
19:28, 15 thg 9, 2009
Comments