Flora

De plantenrijkdom van de Natuurtuin is groot. Hieronder geven we slechts een bloemlezing, letterlijk en figuurlijk dan.

Kaardebollen zijn 2-jarige planten. Het eerste jaar is enkel een tegen de grond gedrukte rozet van groene bladeren te zien. Terwijl de plant tijdens zijn 2de levensjaar tot 1 meter en zelfs 2 meter uitgroeit. De plant heeft forse stekels op de stengel en op de onderkant van de bladeren. De bloempjes staan op een bloemhoofd. Ze bloeien niet allemaal samen, zodat insecten er gedurende een lange periode voedsel vinden. In de winter vormen de zaden een voedselbron voor vogels.

De slipbladige kaardebol (Dipsacus laciniatus) die in de Natuurtuin groeit onderscheidt zich van de grote kaardebol door zijn diep en onregelmatig ingesneden stengelbladen, zijn afstaande omwindselbladen en bleekroze of witte bloemen (in de Natuurtuin vinden we echter ook paarse bloemen).

In de bloemenweide staan verschillende fruitbomen: kweepeer, notelaar, kerselaar, pereboom, 3 appelbomen en 2 perebomen: 'Ananas de Courtrai'. De appelboom naast het wandelpad, kant van de Vlinderpoel draagt 2 soorten appels: Lombarts Calville en Alkmene. De appelboom nabij de kijkhut is een Gravenstein. De appelboom verder in de hoek van de bloemenweide (nabij de kweepeer) is een Eysdener Klumpke te herkennen aan een knobbeltje in het vruchtvlees naast het steeltje van de appel.

De brede wespenorchis groeit langs het bospad in de Natuurtuin. De brede wespenorchis komt vrij algemeen voor, omdat ze weinig eisen stelt aan de groeiomstandigheden. Ze hebben wel een voorkeur voor licht beschaduwde plekken. Deze soort groeit vanuit een wortelstok omhoog. De ovaalronde bladeren staan keurig in een soort spiraal rondom de groene stengel. Vlak bij de grond zijn de stengels vaak een beetje bruinrood. Elke bloemstengel draagt een groot aantal bloemen, soms tientallen. De bloemen hangen allemaal naar één kant over. In geopende toestand zijn de afzonderlijke bloemen ongeveer 1 cm groot met een weinig opvallende kleur, een combinatie van groen en bruinrood, soms wat paarsachtig.

In de Natuurtuin Desloovere werden reeds 182 plantensoorten waargenomen, een reuze-aantal voor een kleine stukje natuur op de rand van de stad. Met dank aan Frank Vandendriessche, Dirk Derdyn en Eric Parmentier voor hun inventarisatiewerk. Hieronder de plantenlijst: