Početna strana

Pitanja za test

 1.     Komponente računarskog sistema(Fon Nojmanova arhitektura)

2.     Uloga glavne memorije

3.     Vrste perifernih jedinica

4.     Magistrala

5.     Šta je procesor?

6.     Delovi procesora

7.     Šta su MIPS i FLOPS

8.     Koja je jedinica za radni takt procesora?

9.     Uloga spoljne memorije u računarskom sistemu

10.  RAM

11.  ROM

12.  Keš

13.  Poređati računarske memorije po brzini

14.  Koja memorija je najvećeg kapaciteta?

15.  kontroleri

16.  Portovi

17.  Slotovi

18.  Navedi neke vrste portova

19.  Šta je DPI?

20.  Primer izlaznog(ulaznog) uređaja

21.  Karakteristike monitora

22.  Karakteristike štampača

23.  Šta je softver?

24.  Podela softvera

25.  Uloga sistemskog softvera

26.  Šta je operativni sistem?

27.  Ljuska operativnog sistema

28.  Jezgro operativnog sistema

29.  Šta su drajveri?

30.  Uloga BIOS-a

31.  Navedi neke operativne sisteme

32.  Programski jezici, definicija i primeri

33.  Šta je integrisano razvojno okruženje, navedi primer

34.  Navedi tri kategorije aplikativnog softvera

 

 

 

 

Ċ
Natasa Djuric,
Oct 3, 2017, 10:05 AM
ĉ
Natasa Djuric,
Sep 26, 2017, 1:11 PM
Comments