Flere nyheter‎ > ‎

Islam er uforenlig med vårt norske demokrati

posted Jul 4, 2012, 2:02 PM by Ole Skogen   [ updated Jun 29, 2017, 3:10 PM by . ]
Islamske lover er helt uforenlig med vårt norske og våre vestlige demokratier. Det er en teokratisk statsform der de islamske imam prestene styrer muslimene som  representanter  for Allah(satans) ord i Koranen,Sira og Hadith som overhode. Allahs(satans) lover er tolket direkte fra Koranen's ord som er full av ordrer om folkemord, drap, krig, politisk undertrykkelse og forfølgelse. Det er ikke rom for et sekulært politisk system der alle mennesker blir behandlet som likeverdige. Hatet bygges opp med daglig ydmykelse av [ikke muslimer].

Fra Koranen

Koranen 33:36;
"Når en sak er avgjort av "Allah" og hans sendebud[Muhammad] er det ikke sømmelig(riktig) for en troende[muslimsk] man eller kvinne å ha noe valg i beslutningen".
https://sites.google.com/site/quranmonitor/033#033:036

Koranen 18:26;
"....og han[Allah] tillater ingen å ta del i hans regjering
https://sites.google.com/site/quranmonitor/018#018:026

Koranen 24:51-52;
"Svaret til de troende[muslimer] når de bli innkalt til Allah og Hans sendebud[Muhammad], slik at han kan dømme mellom dem, er ikke noe annet enn dette: de sier: «Vi hører, og vi adlyder": Og slik er de velstående de (som vil leve evig i paradiset). Og han som adlyder Allah og Hans sendebud[Muhammad], og frykter Allah, og holder sin plikt (til ham): disse er de er de seirende". [ Dette verset viser at når muslimer får en ordre enten det er via Koranen eller plutselig så er de pålagt å adlyde det. Om de får beskjed om å drepe, drive terror eller noe annen ondskap for Allah, f.eks gjennom sine imamer så adlyder de også uten å stille spørsmål gjennom frykt og plikt ].
https://sites.google.com/site/quranmonitor/024#024:051

Koranen 45:21;
"Tror de som søker etter onde veier at vi skal holde dem likeverdig med de troende[muslimer] som gjør rettferdige gjerninger. Likeverd i dette livet og i døden er en syk feilslutning(bedømmelse)." [ Ikke-muslimer er ikke likestilte med muslimer. Se [ Her ]. Dette er også grundig nedfelt i den islamske lov. Se [ Her ] og [ Her ].
https://sites.google.com/site/quranmonitor/045#045:021

Koranen 5:44;
"Den som ikke dømmer etter det som Allah har sagt er blant de vantro [ ikke-muslimer ]." Dette er en av de mange åpenbare grunnene til at alle muslimer åpent kjemper for en islamsk stat mot vestlige demokratier og sekularisme, fordi hvis ikke de gjør som "Allah" har sagt så blir de sett på som avhoppere og skal drepes.Se [ Her ].
https://sites.google.com/site/quranmonitor/005#005:044

Koranen 39:9;
"Er de som vet lik de som ikke vet ?"
https://sites.google.com/site/quranmonitor/039#039:009

Koranen 4:141;
"Og Allah vil aldri gi til de vantro[ ikke-muslimer ] en måte (til å seire) over de troende[muslimer] på." [ Også denne fascismen er uforenelig med demokratiet vårt som når den får makt aldri kan la andre enn muslimer styre eller vinne over [ ikke-muslimer ]. Så når våre frie valg gir makt til islam vil muslimer sørge for at de aldri gir fra seg makten igjen eller gir frie valg igjen.
https://sites.google.com/site/quranmonitor/004#004:141

Koranen 63:8;
"...må makten tilhøre Allah og hans sendebud[Muhammad] og til de troende[muslimer]." Det vil si at makten ikke skal tilhøre andre enn islam.
https://sites.google.com/site/quranmonitor/063#063:008

Koranen 5:49;
"Så regjer imellom [ikke-muslimene] om det som "Allah" har sagt, og følg ikke deres ønsker, men pass opp for dem så de ikke forfører dere fra noen del av det som Allah har sagt til dere." [ Igjen ser vi at Allah's ord i Koranen tar kommando over muslimers ønsker, slik at lojaliteten vil alltid ligge til islam fremfor lojaliteten til vestlige sækulere demokrati og lover. Da vet alle muslimer alltid hvilken side de må ta nå konflikten oppstår eller når de har fått nok makt til å gjennomføre sin fascisme.]
https://sites.google.com/site/quranmonitor/005#005:049

Koranen 12:40;
"....Allah har ikke gitt noen myndighet. Kommandoen er det kunn bare Allah som har" [ Ingen har myndighet til å styre unntatt Allah.]
https://sites.google.com/site/quranmonitor/012#012:040

Koranen 4:123;
"Ikke etter deres ønsker (kan det styres), og heller ikke etter folket fra Boken[Jøder og Kristne] sine ønsker. Den som gjør det onde, vil bli gjengjeldt tilsvarende. Derfor vil han heller ikke finne noen venn eller hjelper utenom "Allah"".
https://sites.google.com/site/quranmonitor/004#004:123

Koranen 4:59;
"Å, du som tror! 
Adlyd Allah og adlyd Sendebudet[ Muhammad ] og dem som har autoritet blant dere ..." [ Lydighet er strengt begrenset til en regjering trukket fra troende(muslimer), ikke fra det bredere samfunnet. Dette verset brukes også til å rettferdiggjøre diktatoriske styrer, uansett hvor fascistisk undertrykkende det kan være. Som man utrykker det på Arabisk: "tyranni er bedre enn anarki." eller sagt på norsk: "et voldsherredømme er bedre enn lovløse tilstander"].
https://sites.google.com/site/quranmonitor/004#004:059

Koranen 24:51-52;
"Svaret til de troende[muslimer] når de bli innkalt til Allah og Hans sendebud[Muhammad], slik at han kan dømme mellom dem, er ikke noe annet enn dette: de sier: «Vi hører, og vi adlyder": Og slik er de velstående de (som vil leve evig i paradiset). Og han som adlyder Allah og Hans sendebud[Muhammad], og frykter Allah, og holder sin plikt (til ham): disse er de er de seirende". [ Dette verset viser at når muslimer plutselig får beskjed om å drepe, drive terror eller noe annen ondskap for Allah, f.eks gjennom sine imamer så adlyder de uten å stille spørsmål gjennom frykt og plikt ].

Koranen 9:3;
"Allah og hans budbringer er fri fra alle forpliktelser til [ ikke-muslimer ] ... "Muhammad brukte dette" verset for å oppheve en stående traktat(skrftelig avtale) og jage [ ikke-muslimer] fra sine hjem hvis de ikke ville akseptere islam. Denne praksisen vil også være uforenlig med demokratisk styre, der alle er likestilte.
https://sites.google.com/site/quranmonitor/009#009:003

Fra Hadith:

Muslim (19:4294) - "When you meet your enemies who are polytheists [Christians...], invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them ... If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah's help and fight them"  Non-Muslims are intended to be subordinate to Muslims.

Bukhari (88:219) - "Never will succeed such a nation as makes a woman their ruler."

Bukhari (89:251) - Allah's Apostle said, "Whoever obeys me, obeys Allah, and whoever disobeys me, disobeys Allah, and whoever obeys the ruler I appoint, obeys me, and whoever disobeys him, disobeys me."  The ruler referred to here is the Caliph, who is appointed by Allah, not by popular election.  Democratic rule has no legitimacy against the will of the Caliph who, as we see by chain of reference, has the authority of Allah.

At-Tirmidhi  169) - There is no obedience to anyone who is in disobedience to Allah


Ytterliger Merknader:

To quote the 20th century cleric, Sayyid Qutb, "It is Allah and not man who rules.  Allah is the source of all authority, including legitimate political authority.  Virtue, not freedom, is the highest value.  Therefore, Allah's law, not man's, should govern the society."

Islamic law is based on the Qur'an and the Sunnah, which are set and fixed.  There is no need for addition or correction.  Neither is there any room for the law of fallible man (particularly non-Muslims).  Nor should it take the place of Allah's perfect law, which tells a man everything he needs to know about daily life (down to which hand he should "hold it in" while urinating).

If Allah is not the authority then anything less is a secular dictatorship, including rule by the Muslim people.  As an American-Muslim jurist complained in a recent fatwa, "democracy gives free reign to the authority of the Ummah, and puts no ceiling on it."

Also, the law of one person, one vote is essential to democracy, but heretical to Islam.  According to the Qur'an, the testimony of a woman is worth only half that of a man, and Jews and Christians are never to have equal standing with Muslims under the law (and certainly never in a position of authority over Muslims).  Atheists are to be killed outright.

Reform-minded Muslims prefer to ignore all of this and instead point to Qur'an (42:38), where the phrase "[Muslims] who (conduct) their affairs by mutual consultation" is used as evidence that Islam is compatible with democracy.  Also recruited to this end is an oft-repeated hadith that has Muhammad saying, "My community will never agree on an error."  On this is based the much ballyhooed concept of "ijma" or consensus among Muslims for determining matters of Islamic law.

But ijma, has always been controversial and rarely practiced within Islam.  Some interpret it to mean "consensus of the scholars" - having nothing to do with the opinion of the community at large.  Even when its legitimacy is recognized, ijma is accepted only as a secondary (or tertiary) form of authority, behind the fiqh councils.  Also, it bears pointing out that ijma and consultation are applicable only within the Muslim community (and probably limited to the "consensus" of males).

American scholar Jamal Badawi says that it is the duty of Muslims to bring about Islamic rule: "The Qur’an is full of direct and indirect, implicit and many times explicit indications that show that the establishment of the Islamic order is a requirement on Muslims whenever possible."  He also scoffs at secularism: “If a Muslim believes that there is any human being who has the right to make laws other than Allah then obviously this is total divergence from the path of Islam. Or any person who believes that secularism is superior to the law of Allah, he's violating the basic Quranic tenets" 

Muhammad ruled on Allah's authority and did not submit his decisions to the will of the people.  Neither is there any tradition of democracy in the 1400 year history of Islam in the Middle East and Persia.  If the entire world became Muslim overnight, it is highly doubtful that democracy would last, since it would be applicable only to the most mundane of matters not already decided by Islamic law.

As another cleric, Sufi Muhammad, recently put it, "True Islam permits neither elections, nor democracy."

See also Can a Muslim be loyal to a non-Muslim government?

Kilder:
http://www.thereligionofpeace.com/quran/021-democracy.htm

Les også:

Muslimer ydmyker og forbanner oss daglig som Aper,Griser og Avskum:
https://sites.google.com/site/drammensiden/nyheter/13

Den Islamske Sharialoven står over Norsk lov:
https://sites.google.com/site/islamiseringsmagasinet/nyheter/6

Enda en meningsmåling som viser at muslimer ønsker å se oss døde:
https://sites.google.com/site/knarviksiden/nyheter/12

Fastemåneden ramadan er direkte Juks og bedrag for å drive hellig krig:
https://sites.google.com/site/kongsbergsiden/nyheter/12

Islamic Scholar Sayyid Abul Ala Maududi: “Islam wishes to destroy all States and Governments anywhere on the face of the earth which are opposed to the ideology and programme of Islam regardless of the country or the Nation that rules it. Islam requires the earth – not just a portion – but the whole planet.”
https://midnightwatcher.wordpress.com/2014/08/20/muslims-demand-breakaway-sharia-compliant-islamic-nation-in-norway-threaten-another-911-if-demands-not-met/

Comments