Kontakty

Správa bytů a komerčních jednotek v Habrmannově a Houškově domě v Plzni:

  • Stanislav Petráš

  • Služební telefon určený pro všechny kontakty se Spravou Nomovitostí:

Údržba bytů a komerčních jednotek v Habrmannově a Houškově domě v Plzni:

 • Všechny požadavky na údržbu musí být hlášeny Správě Nemovitosti jako první.

 • Udávaný kontakt je pouze pro havarijní situace nebo pro referenci.

 • Zbyněk Plecitý

   • Mobil:+420-728-096-669

   • E-mail: MyRubiconEU@gmail.com

Účetní a finanční dozor činností MyRubicon:

  • Vladimíra Rašpličková

   • Mobil:+420-733-155-836

   • E-mail: MyRubiconEU@gmail.com

Webové aplikace a koordinace činností MyRubicon:

  • Zdeněk Rašplička

   • Mobil:+420-604-536-567

   • E-mail: MyRubiconEU@gmail.com


Nouzové kontakty

Při havarijních stavech, ohrožení osob a zdraví volejte:

Při běžných poruchách a problémech:

 • Vždy nejdříve volat správce domu, pokud není dostupný, volejte udržbáře domu.

  • Podporu omezenou na zajištění nouzového přístupu do prostor domu běžně nedostupných (například sklad, půda, atd.) je možno tež vyžádat od Úklidové Služby (p. Urbanikové nebo p. Vopatové) nebo Realitní Služby (p. Heidenreich).

 • Pokud si nájemník při běžné poruše zavolá opraváře bez předchozí konzultace se správou domu, hradí nájemník automaticky veškeré náklady na opravu a poskytnuté služby.

Další služby: