Welcome to สถาบันกวดวิชา SPEED MATH

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.เก่ง

Mr. PHONGPHUN JODNOK

นายพงษ์พันธ์ จอดนอก

=> จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

=> จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนวิจัยเข้มแข็ง) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

=> ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู คศ. 1 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การเเข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
คุณครูยอดนักอ่าน ประจำปี 2561
พิธีกรสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2561