Metodik/koordinátor SOČ

Táto stránka sústreďuje úlohy metodika/koordinátora SOČ na strednej škole vo vzťahu ku krajskej komisii (ďalej KK). Zároveň poskytuje prehľad o príprave, priebehu a výsledkoch súťaže na krajskej úrovni - POZRI PRÍLOHY (priebežne budeme aktualizovať).
Termínované úlohy pre metodikov:
1.úloha - prihlásiť školu do súťaže, viac informácií zistite cez ponuku vľavo
T: do 19. februára 2020
             Školské prehliadky zrealizovať    T: do 10. marca 2020

2.úloha - elektronicky odoslať formulár Návratka 2020 o zapojenosti školy do SOČ na školskej a následne krajskej prehliadke, do formulára prejdete cez ponuku vľavo/vpravo cez novú ikonu :)
Nezabudnite formulár ODOSLAŤ a počkať na správu o odoslaní údajov (zobrazí sa po odoslaní formulára)
T: do 10. marca 2020
Dôležité pre postupujúce práce:
  • odoslať/potvrdiť tieto práce v rámci elektronickej prihlášky (v e-systéme posun prác zo školskej prehliadky na krajskú prehliadku)
        UPOZORNENIE!
        E-systém pre aktuálny ročník prešiel úpravami - komplexným čistením a opravou systému, ako:
  • aktualizácia zoznamu škôl
  • vymazanie prihlasovacích údajov (pre metodikov/koordinátorov mali ostať zachované!)
  • v prihláške sa bude odškrtávať GDPR (autor takto vyjadrí súhlas v dolnej časti prihlášky a nebude sa už riešiť papierovo; pokiaľ tak neurobíte, nebudete môcť vyplniť celú prihlášku!)
Systém sa ešte bude testovať (postupne opravovať), ale nahrávanie prihlášok a prác tým nebude nijako ovplyvnené.
Ak by niekto mal problém, najrýchlejšie ho vyriešite s p. Benkom !

        Podmienkou účasti na krajskej prehliadke je doniesť:

1 ks tlačenej verzie súťažnej práce + vytlačenú a potvrdenú prihlášku

Po uvedených termínoch vám prijaté údaje
  • potvrdíme spoločným mailom, preto pravidelne sledujte svoju e-poštu ;)
  • zverejníme v prílohách položky Priebežné informácie

Prehľad termínov jednotlivých kôl (prehliadok) 42.ročníka súťaže v šk.roku 2019/20:
  • školská prehliadka         do 10. marca 2020
UPOZORNENIE - ZMENA (pozri Priebežné informácie)!
  • krajská prehliadka (KP)       27. marca 2020 Spojená škola J.Henischa Bardejov
  • celoštátna prehliadka (CP) 28.-30. apríl 2020 SPŠ stavebná E.Belluša Trenčín
V prílohách nájdete:
- propagačný materiál pre školy o aktuálnom ročníku - SOCplagat2020.jpg

Snahou KK je jednoduchá a transparentná komunikácia :)
Komunikácia za školu je výhradne v kompetencii metodika/koordinátora, preto ju neprenášajte na žiakov/konzultantov prác !

Aktuálne informácie vždy nájdete na našom webe, aj na FB ako člen uzavretej skupiny SOČ Prešovský kraj.


Mohlo by vás zaujímať ... nová položka vpravo/vľavo

FAQ /Odpovede na často kladené otázky ...

Zvlášť upozorňujeme na body 2, 5 a 6 !

V prípade akýchkoľvek otázok / problémov resp. opravy odoslaných údajov kontaktujte krajskú komisiu mailom na   kksocpo@gmail.com
Pokiaľ komunikujete s niektorým členom KK, posielajte nám kópiu mailu, aby nedochádzalo k zbytočným stratám informácií :(
Všetky otázky okolo súťaže, systému, problémy, riešte cez členov krajskej komisie, nevypisovať na ŠIOV !

Odpovede na často kladené otázky
Navratka
ą
Krajská komisia SOČ POkraja,
20. 1. 2020, 3:00