Metodik/koordinátor SOČ

Upozornenie!
Zoznam prihlásených škôl
nájdete cez ponuku vľavo Prihlášky škôl 2017 alebo priamo TU.


Táto stránka sústreďuje formuláre, pomocou ktorých metodik/koordinátor SOČ na strednej škole
splní úlohy vo vzťahu ku KK SOČ.                                               
Elektronicky odošle:
  1. Návratku o zapojenosti školy do SOČ
  2. Zoznam postupujúcich prác zo školskej prehliadky na krajskú prehliadku
Do jednotlivých formulárov prejdete pomocou ponuky vľavo :)
Nezabudnite každý formulár ODOSLAŤ a počkať na správu o odoslaní údajov (zobrazí sa po odoslaní formulára)!

Termín úloh: do 3. marca 2017

Po tomto termíne vám prijaté údaje potvrdíme spoločným mailom, preto pravidelne sledujte svoju e-poštu ;)

Našou snahou je zjednodušiť komunikáciu - rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne :)

Krajská prehliadka SOČ v Starej Ľubovni 31. marca 2017
    - príprava, poznatky, ..., aj výsledková listina TU.

V prípade akýchkoľvek otázok / problémov resp. opravy odoslaných údajov kontaktujte krajskú komisiu mailom na   kksocpo@gmail.com

Aktuálne informácie nájdete na našom webe, aj na FB ako člen uzavretej skupiny SOČ Prešovský kraj.                                                                
Krajská komisia SOČ - Prešovský kraj

Ďakujeme metodikom/koordinátorom SOČ za spoluprácu, získané údaje za kraj sme spracovali, výsledky nájdete cez ponuku vľavo Štatistika kraja alebo priamo TU.

Tešíme sa na spoluprácu v 40. ročníku SOČ - šk.rok 2017/2018!
                                                                                             KK SOČ POkraj :-)