Metodik / koordinátor SOČ

Táto stránka sústreďuje úlohy metodika/koordinátora SOČ na strednej škole vo vzťahu ku krajskej komisii (ďalej KK). Zároveň poskytuje prehľad o príprave, priebehu a výsledkoch súťaže na krajskej úrovni (priebežne budeme aktualizovať).

Termínované úlohy pre metodikov:

 1. úloha - prihlásiť školu do súťaže, viac informácií zistite cez ponuku vľavo

T: do 1. marca 2022

Školské prehliadky zrealizovať do 4. marca 2022 !

 1. úloha - elektronicky odoslať Návratku 2022 o zapojenosti školy do SOČ na školskej a následne krajskej prehliadke (prechod cez ponuku vľavo/priamo cez tlačidlo NÁVRATKA)

T: do 10. marca 2022

Všetky dokumenty (prihláška aj návratka) sú dostupné na webe soc.vadium.sk !

Dôležité pre postupujúce práce:

 • v prihláške sa bude odškrtávať GDPR (autor takto vyjadrí súhlas v dolnej časti prihlášky; pokiaľ tak neurobíte, nebudete môcť vyplniť celú prihlášku !)

  • odoslať/potvrdiť tieto práce v rámci elektronickej prihlášky (v e-systéme posun prác zo školskej prehliadky na krajskú prehliadku)

  • e-systém už je starší, nie je spoľahlivou zárukou, preto z dôvodu istoty je potrebné:

1 tlačenú verziu práce + vytlačenú prihlášku zaslať na organizujúcu školu do 23.03.2022

Ak by niekto mal problém s e-systémom, najrýchlejšie ho vyriešite s p. Benkom !

Vysvetlenie - časovanie úloh bolo prispôsobené zložitej epidemiologickej situácii,
ďakujeme vám za pochopenie ;)

Po uvedených termínoch vám prijaté údaje

 • potvrdíme spoločným mailom, preto pravidelne sledujte svoju e-poštu ;)

 • zverejníme v položke Priebežné informácie

Prehľad termínov jednotlivých kôl (prehliadok) 44.ročníka súťaže v šk.roku 2021/22:

 • školská prehliadka do 4. marca 2022

 • krajská prehliadka (KP) 1. apríla 2022
  SOŠ
  elektrotechnická Poprad-Matejovce dištančná forma

 • celoštátna prehliadka (CP) 26.-29. apríla 2022
  SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka Bardejov prezenčná forma

Forma KP a CP - prezenčná alebo dištančná (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie).

Snahou KK je jednoduchá a transparentná komunikácia :)

Komunikácia za školu je výhradne v kompetencii metodika/koordinátora, preto ju neprenášajte na žiakov/konzultantov prác !

Aktuálne informácie vždy nájdete na našom webe, aj na FB ako člen uzavretej skupiny SOČ Prešovský kraj.
Zvlášť upozorňujeme na aktualizáciu položky Priebežné informácie !

Mohlo by vás zaujímať ... nová položka /vľavo/priamo cez tlačidlo:

FAQ / Odpovede na často kladené otázky ...

V prípade akýchkoľvek otázok / problémov resp. opravy odoslaných údajov kontaktujte krajskú komisiu mailom na

kksocpo@gmail.com

Pokiaľ komunikujete s niektorým členom KK, posielajte nám kópiu mailu, aby nedochádzalo k zbytočným stratám informácií :(

Všetky otázky okolo súťaže, systému, problémy, riešte cez členov krajskej komisie, nevypisujte na ŠIOV !