Metodik/koordinátor SOČ

Táto stránka sústreďuje úlohy metodika/koordinátora SOČ na strednej škole vo vzťahu ku krajskej komisii (ďalej KK). Zároveň poskytuje prehľad o príprave, priebehu a výsledkoch súťaže na krajskej úrovni - POZRI PRÍLOHY (priebežne budeme aktualizovať).
Termínované úlohy pre metodikov:
1.úloha - prihlásiť školu do súťaže, viac informácií zistite cez ponuku vľavo
T: do 14. februára 2019
             Školské prehliadky zrealizovať    T: do 8. marca 2019

2.úloha - elektronicky odoslať formulár Návratka 2019 o zapojenosti školy do SOČ na školskej a následne krajskej prehliadke, do formulára prejdete rovnako cez ponuku vľavo :)
Nezabudnite formulár ODOSLAŤ a počkať na správu o odoslaní údajov (zobrazí sa po odoslaní formulára)
T: do 10. marca 2019
Dôležité pre postupujúce práce:
  • odoslať/potvrdiť tieto práce v rámci elektronickej prihlášky (v e-systéme posun prác zo školskej prehliadky na krajskú prehliadku)
          Prihlasovacie údaje pre metodikov/koordinátorov platia z minulého roka,
        ak by niekomu robilo prihlasovanie problém, najrýchlejšie ho vyriešite s p. Benkom !
  • súčasne vytlačiť prihlášku k práci z e-systému
    a v tomto ročníku sútaže budeme aplikovať aj tlačivo ako vyjadrenie SÚHLASu dotknutej osoby SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (v zmysle GDPR, tlačivo nájdete medzi prílohami) ... NOVÉ!

        Podmienkou účasti na krajskej prehliadke je doniesť:

1 ks tlačenej verzie súťažnej práce + vytlačenú a potvrdenú prihlášku +
 + vyplnené a podpísané tlačivo

Po uvedených termínoch vám prijaté údaje
  • potvrdíme spoločným mailom, preto pravidelne sledujte svoju e-poštu ;)
  • zverejníme v prílohách položky Priebežné informácie

Prehľad termínov jednotlivých kôl (prehliadok) 41.ročníka súťaže v šk.roku 2018/19:
  • školská prehliadka              do 8. marca 2019
  • krajská prehliadka (KP)            5. apríl 2019             SPŠ stavebná Prešov
  • celoštátna prehliadka (CP)      23.-26. apríl 2019   SOŠ automobilová Košice
V prílohách nájdete:
- propagačný materiál pre školy o aktuálnom ročníku zo SIOVu - SOC-plagat-2019.jpg
Upozornenie: Termíny uvedené na plagáte sú rámcove,
                    rešpektujte naše "krajské" termíny !
-
propagačný materiál pre školy o 2.ročníku celoslovenskej súťaže Zelený Andel,                 podrobnosti v dokumente ZelenyAndel2019.pdf

Snahou KK je jednoduchá a transparentná komunikácia :)
Komunikácia za školu je výhradne v kompetencii metodika/koordinátora, preto ju neprenášajte na žiakov/konzultantov prác !
Pokiaľ komunikujete s niektorým členom KK, posielajte nám kópiu mailu, aby nedochádzalo k zbytočným stratám informácií :(

Aktuálne informácie vždy nájdete na našom webe, aj na FB ako člen uzavretej skupiny SOČ Prešovský kraj.


Mohlo by vás zaujímať ... nová položka vpravo/vľavo
                                                                       FAQ /
Odpovede na často kladené otázky ...

V prípade akýchkoľvek otázok / problémov resp. opravy odoslaných údajov kontaktujte krajskú komisiu mailom na   kksocpo@gmail.com

Odpovede na často kladené otázky
ą
Krajská komisia SOČ POkraja,
14. 1. 2019, 8:17
ĉ
Krajská komisia SOČ POkraja,
5. 2. 2019, 9:27
Ċ
Krajská komisia SOČ POkraja,
17. 2. 2019, 9:18