Metodik/koordinátor SOČ

Táto stránka sústreďuje úlohy metodika/koordinátora SOČ na strednej škole vo vzťahu ku krajskej komisii (ďalej KK). Zároveň poskytuje prehľad o príprave, priebehu a výsledkoch súťaže na krajskej úrovni - POZRI PRÍLOHY.
Termínované úlohy pre metodikov:
1.úloha - prihlásiť školu do súťaže, viac informácií zistite cez ponuku vľavo
T: do 15. februára 2018
2.úloha - elektronicky odoslať formulár Návratka 2018 o zapojenosti školy do SOČ na školskej a krajskej prehliadke, do formulára prejdete rovnako cez ponuku vľavo :)
Nezabudnite formulár ODOSLAŤ a počkať na správu o odoslaní údajov (zobrazí sa po odoslaní formulára)!
T: do 8. marca 2018

Po uvedených termínoch vám prijaté údaje
  • potvrdíme spoločným mailom, preto pravidelne sledujte svoju e-poštu ;)
  • zverejníme v prílohách položky Priebežné informácie
Našou snahou je jednoduchá a transparentná komunikácia :)
Komunikácia za školu je výhradne v kompetencii metodika/koordinátora, preto ju neprenášajte na žiakov/konzultantov prác !
Pokiaľ komunikujete s niektorým členom KK, posielajte nám kópiu mailu, aby nedochádzalo k zbytočným stratám informácií :(

Aktuálne informácie vždy nájdete na našom webe, aj na FB ako člen uzavretej skupiny SOČ Prešovský kraj.


Mohlo by vás zaujímať ... nová položka vpravo/vľavo
                                                                       FAQ /
Odpovede na často kladené otázky ...

V prípade akýchkoľvek otázok / problémov resp. opravy odoslaných údajov kontaktujte krajskú komisiu mailom na   kksocpo@gmail.com

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Celoštátna prehliadka (CP) SOČ sa konala 24.-27. apríla 2018 na ŽU v Žiline.
Výsledkové listiny všetkých odborov zverejnil ŠIOV v posledných dňoch na svojom webe.
OHK zostavili poradie 5 najlepších prác v každom odbore.
40. ročník SOČ je uzavretý, ako sme skončili v rámci krajov na CP v Žiline?
Z výsledkových listín sme vytvorili prehľadné tabuľky za kraje, aj prehľad najlepších prác nášho kraja v rámci celej súťaže - súbor Vysledky_CP_SOC_2018_ZA.pdf v prílohe.
V tvrdej konkurencii na najvyššej úrovni súťaže, 13 našich prác (38%, 34 prác postup z KP) skončilo na bodovaných miestach (1. až 5.miesto) a tak po vyhodnotení krajov sme obsadili vynikajúce 2.miesto. Ďalšie podrobnosti nájdete v uvedenej prílohe.
Ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu nášho kraja, oceneným zvlášť srdečne blahoželáme :)
S výsledkami kraja v tomto ročníku sme veľmi spokojní, vážime si prácu všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na tejto tvorivej aktivite.

            Súčasne ďakujeme metodikom/koordinátorom SOČ za spoluprácu
            a tešíme sa ak v nej zotrváte aj v ďalšom ročníku 2018/19
:-)

                                                                            KK SOČ POkraj


Odpovede na často kladené otázky
Ċ
Krajská komisia SOČ POkraja,
29. 3. 2018, 0:42
Ċ
Krajská komisia SOČ POkraja,
11. 4. 2018, 8:00
Ċ
Krajská komisia SOČ POkraja,
24. 3. 2018, 22:10
Ċ
Krajská komisia SOČ POkraja,
24. 3. 2018, 22:22
Ċ
Krajská komisia SOČ POkraja,
5. 5. 2018, 7:15