Metodik / koordinátor SOČ

Táto stránka sústreďuje úlohy metodika/koordinátora SOČ na strednej škole vo vzťahu ku krajskej komisii (ďalej KK). Zároveň poskytuje prehľad o príprave, priebehu a výsledkoch súťaže na krajskej úrovni (priebežne budeme aktualizovať).

Termínované úlohy pre metodikov:

  T:  do 10. februára 2023 (POZOR Z M E N A ! Pôvodný termín bol 14.02.2023, o dôvode zmeny termínu sme vás informovali mailom 26.01.2023 ) 

     Školské prehliadky zrealizovať do  28. februára 2023 !

T:  do 28. februára 2023

Všetky dokumenty (prihláška aj návratka) sú dostupné na tomto webe podľa položiek menu vľavo !

Dôležité pre postupujúce práce:

ZÁLOHOVAŤ PRÁCE (zatiaľ NIE)
Ak by niekto mal problém s e-systémom, najrýchlejšie ho vyriešite s p. Benkom !

      Po uvedených termínoch vám prijaté údaje

Prehľad termínov jednotlivých kôl (prehliadok) 45.ročníka súťaže v šk.roku 2022/23:

 Forma KP a CP - prezenčná :)

K práci je nutné mať na krajskom kole vytlačenú verziu práce a prihlášku zo systému!
Bez nej nemôže žiak súťažiť a tak ani postúpiť na vyššie kolo!

Snahou KK je jednoduchá a transparentná komunikácia :)

Komunikácia za školu je výhradne v kompetencii metodika/koordinátora, preto ju neprenášajte na žiakov/konzultantov prác !

Aktuálne informácie vždy nájdete na našom webe, aj na FB ako člen uzavretej skupiny SOČ Prešovský kraj.  Zvlášť upozorňujeme na aktualizáciu položky Priebežné informácie !

Mohlo by vás zaujímať ... nová položka /vľavo/priamo cez tlačidlo:

FAQ  / Odpovede na často kladené otázky ...

V prípade akýchkoľvek otázok / problémov resp. opravy odoslaných údajov kontaktujte krajskú komisiu mailom na

kksocpo@gmail.com

Pokiaľ komunikujete s niektorým členom KK, posielajte nám kópiu mailu, aby nedochádzalo k zbytočným stratám informácií :(

Všetky otázky okolo súťaže, systému, problémy, riešte cez členov krajskej komisie, nevypisujte na ŠIOV !