Metodik/koordinátor SOČ

Táto stránka sústreďuje úlohy metodika/koordinátora SOČ na strednej škole vo vzťahu ku krajskej komisii (ďalej KK)
a zároveň poskytuje prehľad o príprave, priebehu a výsledkoch súťaže na krajskej úrovni.
Termínované úlohy pre metodikov:
1.úloha - prihlásiť školu do súťaže, viac informácií zistite cez ponuku vľavo
T: do 15. februára 2018
2.úloha - elektronicky odoslať formulár Návratka 2018 o zapojenosti školy do SOČ na školskej a krajskej prehliadke, do formulára prejdete rovnako cez ponuku vľavo :)
Nezabudnite formulár ODOSLAŤ a počkať na správu o odoslaní údajov (zobrazí sa po odoslaní formulára)!
T: do 8. marca 2018

Po uvedených termínoch vám prijaté údaje
  • potvrdíme spoločným mailom, preto pravidelne sledujte svoju e-poštu ;)
  • zverejníme v prílohách položky Priebežné informácie
V prípade akýchkoľvek otázok / problémov resp. opravy odoslaných údajov kontaktujte krajskú komisiu mailom na   kksocpo@gmail.com

Našou snahou je jednoduchá a transparentná komunikácia :)
Komunikácia za školu je výhradne v kompetencii metodika/koordinátora, preto ju neprenášajte na žiakov/konzultantov prác !
Pokiaľ komunikujete s niektorým členom KK, posielajte nám kópiu mailu, aby nedochádzalo k zbytočným stratám informácií :(

Aktuálne informácie vždy nájdete na našom webe, aj na FB ako člen uzavretej skupiny SOČ Prešovský kraj.
                                                              
KK SOČ - Prešovský krajOdpovede na často kladené otázky