Віртуальний методичний кабінет

Методичний кабінет середнього закладу освіти є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками відповідного та інших загальноосвітніх закладів, що входять до складу міжшкільних методичних об'єднань, створених на їхній базі. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішкільної методичної роботи і методичних об'єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.

Городецька Галина Зіновіївна

Завідувач МК

Король Ірина Ярославівна

Директор

Радецька Зіновія Степанівна

Заступник директора

Щеснович Віра Володимирівна

Заступник директора

Мета діяльності методичного кабінету школи

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для педагогів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Завдання діяльності методичного кабінету

 • забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби загальноосвітнього навчального закладу;
 • створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;
 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів;
 • задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;
 • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Орієнтовний зміст діяльності методичного кабінету

 • створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх науково-методичною літературою;
 • здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці, в розвитку педагогічної творчості, сприяння діяльності творчих колективів і проблемних груп;
 • організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;
 • організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією;
 • участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо;
 • здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого досвіду роботи загальноосвітнього навчального закладу;
 • здійснення наставництва, стажування молодих учителів;
 • сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;
 • сприяння впровадженню в практику вчителів кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій;
 • підключення до комп'ютерних мереж та організація навчання педагогічних працівників новим інформаційним технологіям.

План роботи методичного кабінету на 2019/2020 н.р.

І засідання

С Е Р П Е Н Ь

 • Оформити інформаційну поличку (нормативні документи, підручники на поточний навчальний рік, бібліотечка науково-педагогічної літератури тощо (Король І.Я., Радецька З.С., Городецька Г.З., Хаблюк О.Є.).
 • Укомплектувати матеріали до Першого уроку (Радецька З.С.).
 • Поповнити анотований каталог книжкових видань і статей із періодики (Хаблюк О.Є.).
 • Виставка «Сучасний урок: який він?» (Радецька З.С.).
 • Випустити методичний бюлетень про особливості нового навчального року та проблеми, які має розв’язати педколектив. Дати зразок планування роботи МО (Радецька З.С., Щеснович В.В.).
 • Поповнити каталог відеотеки та періодичних видань (Радецька З.С., Щеснович В.В.).
 • Оформити виставку публікацій учителів школи у фахових періодичних виданнях (Городецька Г.З.).
 • Продовжити поповнення «Педагогічної скарбниці» в методкабінеті (члени МР).

ІІ засідання

В Е Р Е С Е Н Ь

 • Оформити поличку «Наш досвід» (методична рада).
 • Випустити методичний бюлетень «Резерви підвищення ефективності уроку» (Радецька З.С.).
 • Інструктивно-методична нарада з учителями, чий досвід вивчається та впроваджується (Король І.Я., Радецька З.С., голови МО).
 • Розпочати методичну роботу згідно з річним планом школи (адміністрація).
 • Узгодити й скоординувати плани роботи:
  • методичної ради школи;
  • методичних об'єднань;
  • бібліотеки;
  • шкільних гуртків;
  • учнівського самоврядування (Радецька З.С., Щеснович В.В., голови МО).
 • Випуск методичного бюлетеня «Удосконалення роботи вчителів у контексті дослідження методичної теми» (Король І.Я., Радецька З.С.).
 • Розробити й оформити пам’ятки для педагогів, що атестуються (Гоцко Г.І.).

ІІІ засідання

Ж О В Т Е Н Ь

 • Медико-психолого-педагогічний консиліум у 5 класі «Вивчення вікових психологічних особливостей учнів із метою оцінювання їхніх можливостей при організації навчальної роботи» (Радецька З.С., Щеснович В.В., Ференц Т.В., Мартиняк Н.В.).
 • Організація взаємовідвідування в методичних об’єднаннях (Радецька З.С.).
 • Лекторій із психології «Диференційований підхід у навчанні й вихованні: його зміст і шляхи реалізації» (Радецька З.С., Ференц Т.В.).
 • Випустити методичний бюлетень «Сучасні прийоми педагогічної техніки на уроках: знахідки колег» (методична рада).
 • «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з математики та фізики (вчителі математики і фізики).

ІV засідання

Л И С Т О П А Д

 • Випустити методичний бюлетень «Розробка навчально-методичної проблеми школи в науково-методичній літературі» (методична рада).
 • Поповнення матеріалами папки «Психологічний супровід» (Ференц Т.В., Радецька З.С.).
 • Круглий стіл «Педагогічна творчість – право чи обов’язок учителя?» (Король І.Я., Радецька З.С.).
 • «Педагогічні перлинки. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з української мови (Баранюк Н.З., Городецька Г.З., Дідик М.І., Радзіх С.Д.).

V засідання

Г Р У Д Е Н Ь

 • Інструктивно-методична нарада для педагогів, які атестуються, з питань підготовки й проведення творчих звітів (Король І.Я., Радецька З.С., Щеснович В.В.).
 • Педагогічний консиліум «Мультимедіа та сучасний урок: точки перетину інтересів» (Радецька З.С., Ференц Т.В., голови МО).
 • Огляд роботи методоб’єднань з упровадження мультимедійних засобів навчання у процесі викладання предметів (Король І.Я., Радецька З.С., голови МО).
 • Випустити методичний бюлетень «Типологія уроків: проблеми, варіанти, пошук» ( Радецька З.С.).
 • «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з української літератури (Баранюк Н.З., Городецька Г.З., Дідик М.І., Радзіх С.Д.).

VІ засідання

С І Ч Е Н Ь

 • Творчі звіти педагогів, що атестуються (Король І.Я., Радецька З.С., Щеснович В.В., педагоги).
 • Поповнення матеріалами папки «Психологічний супровід» (Радецька З.С., Ференц Т.В.).
 • Огляд роботи методоб’єднань щодо впровадження дієвих форм підвищення професійного рівня (дискусій, ділових ігор, семінарів тощо) (Король І.Я., Радецька З.С., голови МО).
 • «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з хімії та біології (Ониськів О.С., Мартиняк Н.В.).

VІІ засідання

Л Ю Т И Й

 • Інструктивно-методична нарада щодо підготовки матеріалів до виставки ППД (Король І.Я., Радецька З.С., Щеснович В.В.).
 • «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з географії та історії (Бобровська Н.М., Козак Ю.С., Хаблюк О.Є.).
 • Поповнення матеріалами папки «Психологічний супровід» (Радецька З.С., Ференц Т.В.).

VІІІ засідання

Б Е Р Е З Е Н Ь

 • Підготувати матеріали на засідання шкільної атестаційної комісії (Радецька З.С., Щеснович В.В.).
 • Підготувати матеріали на засідання обласної експертної групи з атестації педагогів інтернатних закладів (Гоцко Г.І.).
 • Випустити методичний бюлетень «Методи активізації творчого пошуку» (Радецька З.С., Щеснович В.В.).
 • Організація і проведення тижня дитячої книжки та конкурсу на кращий читацький щоденник (Радецька З.С., Хаблюк О.Є.).
 • «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка дидактичних завдань для уроків корекції. Впровадження у практику ідей В.О.Сухомлинського: продовжити вивчати спадщину великого педагога; розробка уроків та позакласних заходів на основі матеріалів спадщини В.О.Сухомлинського (вчителі).

ІХ засідання

К В І Т Е Н Ь

 • Поповнення матеріалами папки «Психологічний супровід» (Радецька З.С., Ференц Т.В.).
 • Спільне засідання голів МО про підсумки роботи над навчально-методичною темою школи (Король І.Я., Радецька З.С., голови МО).
 • «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка тестових завдань з основ здоров’я (Іванська Л.І.).

Х засідання

Т Р А В Е Н Ь

 • Постійнодіючий семінар. Тема: «Розвиток пізнавальної діяльності школярів з обмеженими можливостями, формування навичок самоосвіти» (Радецька З.С., голови МО).
 • Провести звіти голів МО про роботу шкільних МО у поточному навчальному році (Король І.Я., Радецька З.С., голови МО).
 • Пропозиції до річного плану на наступний навчальний рік щодо роботи методичного кабінету (Городецька Г.З., члени МР).
 • Поповнення матеріалами папки «Психологічний супровід» (Радецька З.С., Ференц Т.В.).
 • «Педагогічні перлини. Обмін досвідом». Розробка інтерактичних вправ та завдань із зарубіжної літератури та англійської мови (Коваленко Л.В., Лучка М.В., Готиляк С.І.).

План засідань методичної ради на 2019/2020 навчальний рік

І засідання

С Е Р П Е Н Ь

 • Наступність, спадковість, перспективність у системі безперервної освіти.
 • Корекційна робота з підвищення рівня психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями.
 • Корекційна спрямованість процесу навчання в класах посиленої педагогічної корекції.

(Король І.Я., Радецька З.С., Щеснович В.В. Членим МР: Пилипчук С.І., Мартиняк Н.В.).

ІІ засідання

Ж О В Т Е Н Ь

 • Інтегроване навчання як запорука формування компетентностей у НУШ.
 • Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках суспільно-гуманітарного циклу предметів

(Король І.Я., Радецька З.С., Щеснович В.В., Хаблюк І.М., Ковпак І.В., Баранюк Н.З.).

ІІІ засідання

Г Р У Д Е Н Ь

 • Сучасні аспекти навчання та виховання учнів з особливими потребами у НУШ.
 • Корекційна спрямованість навчально-виховної діяльності.
 • Розгляд та обговорення методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист».

(Король І.Я., Радецька З.С., Савіцька О.Р., Лашко Г.В.,Дячук В.В.).

ІV засідання

Б Е Р Е З Е Н Ь

 • Взаємна толерантність як елемент правової культури школярів і необхідність соціалізації особистості.
 • Створення адаптивного освітнього середовища, в якому максимально можна реалізувати потенціал учнів з особливими потребами до соціальних і особистісних запитів.

(Король І.Я., Радецька З.С., Щеснович В.В., Козак Ю.С., Хаблюк О.Є.)