เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และ โปรแกรมการคำนวณได้ที่ด้านล่าง
     
                                                                 (ใช้ Excel 2007 ขึ้นไป) **(ปรับปรุง ณ 6 พ.ย. 61)** 
                                                      
    

https://sites.google.com/site/memberfsct/seminar-prudential-std-61