Produktion

Vi är främst inriktade på produktion av rostfria prototypserier av sammansatta detaljer där vi är med från råmaterial till färdig monterad produkt.

Vi har en maskinpark där vi oftast lyckas lösa de uppgifter vi ställs inför oavsett material eller geometri. Reparation eller nytillverkning.

Vi erbjuder:

Svarvning, både styrd 2axlig samt manuell

Borrning

Fräsning, både styrd 3axlig samt manuell

Svetsning, Tig samt el och gassvets. Tig svetsning i rostfritt med iso 9606. Vi svetsar även aluminium samt övriga stålgods.

Plåtarbeten, Gradsax samt kantvik.

Kontroller samt läcktestning