Lid worden?

Om lid te worden van de Mantgumer Tennis Club kunt u zich aanmelden bij onze ledenadministrateur 

Leo bij de Leij 
tennismantgum@gmail.com
06-10343073

Ook wijzigingen of verhuizingen kunt u op bovengenoemde manieren doorgeven.

In april van ieder jaar ontvangt u van ons een factuur van het volledige contributie bedrag. 

Lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging. Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen, dan kan dit alleen schriftelijk, voor 31 december van enig jaar.

Comments