Malmin lentoliikenne

Malmin lentoaseman lentotoimintaa ja -liikennettä selvitettiin joulu- tammikuussa 2014/2015 kyselytutkimuksella. Kysely osoitettiin lentokentällä toimiville yrityksille ja yhteisöille.  Alla kyselyn tuloksia.  Kyselyyn vastasi 25 yritystä ja yhteisöä, joista 17 harjoittaa lentotoimintaa.  Lentotoiminnasta saatujen vastausten summatietoja verrattiin kentän tunnettuihin kokonaislaskeutumis- ja operaatiomääriin.  Kummankin suhteen päädyttiin siihen että kyselyn vastaajat yhteensä muodostavat yli 95% kentän koko liikenteestä.  Yksityisiä / yksittäisiä lentokoneiden ja helikopterien omistajia ei kyselyllä tavoitettu eikä tavoiteltu. 

Määritelmiä

Lennot = lentoonlähdöt            
Laskeutumiset = läpilaskut + loppulaskut           
Operaatiot (OPS) = lentoonlähdöt + laskeutumiset    
      
Helikopterilennot kirjautuvat yhtenä lentoonlähtönä ja yhtenä laskeutumisena vaikka kopteri liikehtiessään kävisikin välillä maassa.


Comments