Medlemskontingent i Maleklubben fastsettes av årsmøtet. I 2018 ble denne fastsatt til kr 800,- pr. halvår. Barn under 18 år har halv pris på medlemskapet og stemmerett på årsmøtet fra og med 15 år.
 

Som medlem i Maleklubben Molde får du eget medlemskort som gir opptil 25 % rabatt hos ulike hobby - og materialbutikker i Molde.


Du får også mulighet til å promotere dine malerier/verk på klubbens bildegalleri på Facebook.


Ċ
Laila Pettersen,
2. mai 2019, 06:44
Comments