Sovynaz

Informace pro čtenáře aneb Co znamená slovo SOVYNAZ

      Tak bych měl vysvětlit ono záhadné slovo SOVYNAZ, které se vyskytuje v mých knihách jako vydavatel. Zcela jednoduše - je to součást hry. Jde o jakýsi akrostich: SOliterní VYdávání NA Zakázku. Prostě, SOVYNAZ. Hned to první slovo je latinské (a cizí slova nemám rád), soliter je možné přeložit jako jednotlivec či samotář. Prostě nějaká samostatná, jediněčná činnost je v tom slově začarována. A v našem případě jde o nekomerční a zakázkové vydávání knih, brožur a sešitků.                                                         
    
                                                                                        
 
       Tedy je to určitá forma samizdatu, nonprofitního šíření vlastní literatury, která nemá na trhu své ekonomické opodstatnění. Prostě, sám si ušiju boty a sám v nich chodím. Pokud se někomu zalíbí, mohu mu ušít stejné, pokud si zvolí barvu či materiál. Jde o vydání jedné knihy v jediném exempláři. A následuje možnost další zakázky. A další a další... Podle zájmu.
       Takto byly vydáno pro příbuzné, přátele a známé již několik titulů, pro dospělé čtenáře i pro děti, jejichž prezentaci můžete nalézt na jiném místě této stránky. Počátek této činnosti je datován již léty padesátými, kdy vzniklo ve školním sešitku literární dílo Ostrov malého Igota. Jistým druhem samovýroby a samizdatu byl školní časopis lesnické fakulty VŠZ v Brně LEF, jehož redaktorem byl Luboš Zelený v letech 1968/1969. V těchto letech vznikla i samizdatová sbírka básní Kytice pro hrbatého špicla.
        Pak následovaly tituly sborníků a knih v oficiálních nakladatelstvích. O tom už dál Autorský list.
Comments