Průběžné pořadí

Pořadí skupin dle došlých SMS z kontrolních bodů. Skupina se tvoří, pokud je rozdíl dosažení kontroly do 5 minut. Loudalové (pokud si tu možnost zvolili) dostávají po 10 minutách automatickou SMS odpověď s těmito údaji: pořadí a rychlost, průměrnou rychlost čela závodu, náskok a iniciály závodníka před ním.

Odkaz na on-line mapu najdeš na www.loudani.cz/živě/onlinemapa

Toto nejsou konečné výsledky z důvodu, že se ještě uplatní penalizace za nedodržení trasy dle GPS sledování, to až po závodě.