Koonga Põhikool

Koonga Põhikooli projekt „Inimese mõju maastikule – looduskaitse versus loodusvarade kasutamine“

Käesoleva aasta veebruaris kirjutasid Koonga Põhikooli direktor Ülle Andrea ja loodusainete õpetaja Hele Nööri Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti „Inimese mõju maastikule – looduskaitse versus loodusvarade kasutamine“, milles taotlesid vahendeid õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

KIK otsustas rahastada meie projekti maakondliku keskkonnateadlikkuse programmi raames summas 3750.46 eurot.

Kahele planeeritud õppekäigule (mõlemas osales 40 õpilast) eelnes suur töö nende ettevalmistamiseks: õppetundides tutvuti täiendavalt rahvusparkide ajalooga ja nende poolt kantavate ideedega ning suunati õpilasi nägema inimeste mittesäästlikku suhtumist loodusesse, õpilased otsisid internetist infot ja tegid eeltöid voldikute koostamiseks.
 
 
Comments