És catedràtic del Departament d'Història Contemporània de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. La tesi doctoral, llegida el 1984, portava per títol "Aproximació a l'estructura agrària de la comarca del Bages en els segles XVIII i XIX" i tractava tot un seguit de temes que han estat els fils conductors de la recerca en els anys posteriors.
 
    L'economia de la Catalunya Central va pivotar durant molts anys sobre la vinya i les fàbriques tèxtils construïdes a la vora del riu. Així, la història agrària en un sentit ampli relacionat amb la viticultura i la industrialització (les fàbriques de riu, la indústria de la seda, la cinteria i les colònies industrials).
 
 
 

 
Comments