Historik


Lions Clubs International (LCI) bildades i Chicago 1917. Från början var det en grupp av socialt engagerade män I Chicago som, omkring 1916, verkade för att hjälpa människor i nöd. De kallade sig ”The Business Circle of Chicago” och bland de ca 200 medlemmarna fanns representanter från stadens köpmän, bankfolk och yrkesmän.
En av dessa var försäkringstjänstemannen Melvin Jones. Han är den som räknas såsom grundaren av Lionsrörelsen.

        

Den 8 oktober 1917 hölls ett möte då besluts togs om stadgar och arbetsordning. Därför räknas detta datum som Världslionsdagen och firas årligen den 8 oktober.

Klubben i Vimmerby bildades 1954.

charterbrevet

Här kommer några axplock ur klubbens rika verksamhet.

  • Som första kända aktivitet lämnade alla Lions medlemmar blod, vilket inbringade 35 kr per gång.
  • Tillsammans med Hultsfreds Lions arrangerades 1958 en motordag, ”Vimmerbymässan” och en flygdag.
  • En annan återkommande aktivitet var ”Gammelmarken”, då man sålde kort med Lions egen poststämpel.
  • Under 1960-talet utkämpades en hel del matcher mot grannklubbarna i hockey-bockey.
  • Klubben var mycket aktiv i samband med ”Röda Fjädern” - kampanjerna 1969 och 1989.
  • En riktigt spektakulär aktivitet var konungariket ”Sevedien”, då kommunen förvandlades till en autonom monarki med mynt från Lions.
  • Under flera år körde LIONS klubb turisttåget i Vimmerby.
Turisttåget framför Vimmerbys gamla rådhus. Lokförare är Sven-Olof Månsson.Comments