LAGUNÇA

BI LAGUNÇA MOTA DAUDE:

1)

Baten batec economicoqui eta desinteressatuqui contribuitu nahi badu Josu Lavinen projectu hauetan, Kutxabankeco contu honetan eguin deçaque nahi duen contributionea. Titular modura, Jesus Lavin Campo aguercen da.

(Robotec contua hain erraz ez identicatzeco irudia)

Donationeac eguiteco berce systema bat PayPal içan daiteque, ceinetan neu josulavin@hotmail.com bainaiz.

Laguncecotan, jaquinaraz ieçadaçue, othoi, beheco helbidearen bidez. Erradaçue halaber sustatzaileen beheco cerrenda publicoan aguertu nahi çareten ala ez, eta cein icen edo ecicenez.

2)

Baina bada lagunceco berce modu bat, aurrecoa beçain garrancitsua:

Çuen esquerrona aguercea, proposamenac eguitea, huts eta acatsen jaquinaraztea, eritzia edota iradoquiçunac bidalcea helbide honetara:

josulavin@gmail.com

Anhitz esquer guztioi!

Eguilea:

Lavin, Josu

Lagunçaile technicoac:

Abadia, Xavi

Collaboratzaile eta sustatzaileac:

Antuñano, Aitor

Ares, Enneco Gotzon

Ercilla, Manu

Fernández Gutiérrez, Juan Luis

Gaztibelça, Joseph

Guerricagoitia, Erramun

Lartiga, Halip

Leturia, Aithor

...

Bercelaco lanac:

NAFFAR TRANSLATOR: Batuera-Naffarrera itzulçaile automaticoa

HITANO

NAFFARRERA.INFO

Çuceuco articuluac