Kontakt

Alle henvendelser vedr. løbende vedligeholdelse

af vejen og træer bedes rettet til vores 'vejmand': 

        Peter Bruun

        Mail: bruun.p@gmail.com

        Mobil: 61 79 60 54Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
 Formand Peter Talmark Magnoliavej 4 talmark@hotmail.com 21 64 01 40
 Kasserer Christine Riise Dahl
 christina.dahl@dk.gt.com 28 56 13 85
 Træmand Henriette Dragsbæk Lindevangsvej 26 henriette_olesen@hotmail.com 31 10 15 16
 Sekretær Lisbeth Wolff Lindevangsvej 25  witwo@mail.dk 29 63 70 30
 WEB-master Stig Bach     Magnoliavej 2stigbach75@gmail.com 41 15 24 40
 Vejmand Peter Bruun Lindevangsvej 17B bruun.p@gmail.com 61 79 60 54