Contact

Algemene en vragen waarvan het antwoord nuttig is/kan zijn voor andere deelnemers stel je best via het forum.

Voor andere zaken kan je een mail sturen naar treffen@ligfietsers.be