Etusivu: Leino Utriainen

 STATIININ HAITTAVAIKUTUKSET TUNNETTAVA JA RISKIT KERROTTAVA POTILAILLE !
 
Statiinilääke aiheutti minulle aivan yllättäen rajun haimatulehduksen syyskuussa 2006. Tämä herätti minut etsimään tietoja statiinilääkkeiden haittavaikutuksista.

Hämmästyin suuresti, kun huomasin, että sisätautiopin johtavat tutkijaprofessorit ja julkisuudessa esiintyvät lääkärit mainostavat innokkaasti statiinilääkkeiden hyviä ominaisuuksia ja vähättelevät jopa peittelevät niiden haittavaikutuksia. Tämä on johtanut siihen, että statiinilääkkeitä on määrätty jopa terveille pieniriskisille ihmisille (kuten esimerkiksi minulle), kun koko väestön osalta tavoitteeksi on viralliseksi asetettu kokonaiskolesterolin osalta 5.0 mmol/l  tai alempi.Tästä seurauksena statiinilääkkeitä Suomessa käytti vuonna 2010 jo noin 680 000 ihmistä, ja 2000-luvulla käyttäjämäärä on lisääntynyt vuoteen 2009 saakka keskimäärin noin 49 000 ihmisellä vuosittain. Rahaa statiinien ostamiseen käytettiin viime vuosikymmenen alkupuolella vuosittain noin 110 miljoonaa euroa.
 
Olen tutkinut ensisijaisesti statiinilääkkeiden aiheuttamia haimatulehduksia ja löytänyt yllättäviä asioita. Kun olen haravoinut kirjallisuudesta ja netistä haimatulehdustietoja, on samalla tullut esille monia muita haittavaikutuksia, eniten lihasvaivoja. Uusi tieto minulle oli, että virallisissa tiedoissa eli KÄYPÄ HOITO-suosituksissa haittavaikutuksiksi on hyväksytty vain tieteellisesti varmennetut tapaukset. Käsitykseni mukaan  sairaaloissa ja terveyskeskuksissa esille tulevia haittavaikutuksia voidaan varmentaa tieteellisesti vain poikkeustapauksissa. Tämä tilanne on johtanut siihen, että virallinen tieto ja käytännön kokemukset antavat aivan erilaiset käsitykset haittavaikutusriskeistä.
 
JOSSAKIN ON RAJA
Selvitysteni mukaan muutamat korkean riskin potilaista voivat hyötyä statiinilääkityksestä. Ongelma vaan on siinä, että etukäteen ei voi tietää, kuka korkean riskin potilaista hyötyy statiinista ja kuka saa vain haittavaikutuksia. Matalan ja kohtalaisen riskin potilaat eivät hyödy ollenkaan statiinilääkityksestä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella näitä varmuuden vuoksi statiinilääkkeitä syöviä Suomessa on noin 480 000 henkilöä. Omalla vapaaehtoisella toiminnallani pyrin siihen, että lääkärit ja erityisesti potilaat itse tietävät etukäteen haittavaikutusriskeistä eikä jälkikäteen kuten minä itse. Tarkoitukseni ei ole peloitella statiinilääkitystä tarvitsevia ihmisiä, mutta pidän reilumpana, että hekin tietävät riskit etukäteen. 
 
Turun yliopiston johtaman STATEAM-tutkimusryppään mukaan statiinin käyttäjistä vain 27 % eli noin 180 000 henkilöä on korkean riskin potilaita.  
Näin ollen "varmuuden vuoksi" ennakkoehkäisevässä tarkoituksessa statiinia käyttäviä Suomessa on siis jopa 480 000. Heidän kohdallaan statiinin käytön haitat ovat yhtä suuria kuin  korkean riskin potilailla mutta hyötyjä ei lainkaan. Ensimmäinen arvioni syksyllä 2010 tästä oli 50 000. Tiedon lisääntyessä on koko ajan pitänyt vetää arviota ylöspäin. Noin 480 000 ihmistä Suomessa käyttää statiinia turhaan jopa haitallisesti.

Kommentteja tai kysymyksiä voit lähettää sähköpostiosoitteella  l.utriainen@gmail.com

TILASTOT LÖYTYVÄT KLIKKAAMALLA  VASEMMAN YLÄKULMAN LAATIKOSSA KOHTAA "TILASTOT STATIINIAIKAKAUDELLA".

Uusi kirjani "STATIININUHRIT" julkaistiin 23.10.2013:
Kirjaa voi ostaa kirjakaupoista tai nettikaupoista hakemalla Googlella hakusanalla Statiinin uhrit.
Kirjan lyhentelemätön käsikirjoitus löytyy alisivun liitteinä.

Uusimmat lisäykset tai päivitykset:a

  1. 27.10.2017 Lisätty alisivu 5:n llite 59 - STATEAM-hanke 10 vuotta
  2. 19.11.2017 Lisätty alisivu 3:n liite 41- Sepelvaltimotautiin kuolleiden keski-ikä
  3. 19.11.2017 Lisätty alisivu 6:n liite 115 - Sepelvaltimokuolemat Suomessa 1971-2001
  4. 21.11.2017 Lisätty alisivu 6:n liite 116 - Sepelvaltimo- ja muistisairauskuolemat
  5. 27.11.2017 Lisätty alisivu 6:n liite 117 - Yllättävä juttu
  6. 1.1.2018  Lisätty alisivu 1:n liite 48  - Käypä  Hoito-suositus 18.12.2017
  7. 7.1.2018 Lisätty alisivu 5:n liite 60 - Sepelvaltimotautiin ja dementiaan kuolleet
  8. 24.1.2018 Lisätty alisivu 6:n liite 118 - Tekniikan Maailman lääketiede
  9. 8.2.2018 - Lisätty alisivu 6:n liite 119 - Mediapopulismi niittää kuolemaa
  10. 21.2.2018 - Lisätty alisivu 2:n liite 44 - Statiinien ostot 1995-2017
Alisivu 3:n liite 38 - Statiinihaimatulehdus on nyt tutkittu tieteellisesti.
          
LINKIT TELEVISIO- JA VIDEO-OHJELMIIN:


Leino Utriaisen osuus alkaa kohdassa 17 min 50 sek.

MTV3 45-MINUUTTIA "STATIINIKUPLA PUHKEAA"

ILTALEHTI "MILJARDIMOKA"

ALFA TV:N DOSENTTI  Googlen hakusanalla    https://www.facebook.com/alfatv/videos/463589393819343/


Ċ
Leino Utriainen,
4.5.2014 klo 9.39
Ċ
Leino Utriainen,
4.5.2014 klo 9.39
Ċ
Leino Utriainen,
4.5.2014 klo 9.39
Ċ
Leino Utriainen,
4.5.2014 klo 10.09
Ċ
Leino Utriainen,
4.5.2014 klo 10.09
Ċ
Leino Utriainen,
4.5.2014 klo 10.09
Comments