Etusivu: Leino Utriainen

 STATIININ HAITTAVAIKUTUKSET TUNNETTAVA JA RISKIT KERROTTAVA POTILAILLE !
 
Statiinilääke aiheutti minulle aivan yllättäen rajun haimatulehduksen syyskuussa 2006. Tämä herätti minut etsimään tietoja statiinilääkkeiden haittavaikutuksista.

Hämmästyin suuresti, kun huomasin, että sisätautiopin johtavat tutkijaprofessorit ja julkisuudessa esiintyvät lääkärit mainostavat innokkaasti statiinilääkkeiden hyviä ominaisuuksia ja vähättelevät jopa peittelevät niiden haittavaikutuksia. Tämä on johtanut siihen, että statiinilääkkeitä on määrätty jopa terveille pieniriskisille ihmisille (kuten esimerkiksi minulle), kun koko väestön osalta tavoitteeksi on viralliseksi asetettu kokonaiskolesterolin osalta 5.0 mmol/l  tai alempi.Tästä seurauksena statiinilääkkeitä Suomessa käytti vuonna 2010 jo noin 680 000 ihmistä, ja 2000-luvulla käyttäjämäärä on lisääntynyt vuoteen 2009 saakka keskimäärin noin 49 000 ihmisellä vuosittain. Rahaa statiinien ostamiseen käytettiin viime vuosikymmenen alkupuolella vuosittain noin 110 miljoonaa euroa.
 
Olen tutkinut ensisijaisesti statiinilääkkeiden aiheuttamia haimatulehduksia ja löytänyt yllättäviä asioita. Kun olen haravoinut kirjallisuudesta ja netistä haimatulehdustietoja, on samalla tullut esille monia muita haittavaikutuksia, eniten lihasvaivoja. Uusi tieto minulle oli, että virallisissa tiedoissa eli KÄYPÄ HOITO-suosituksissa haittavaikutuksiksi on hyväksytty vain tieteellisesti varmennetut tapaukset. Käsitykseni mukaan  sairaaloissa ja terveyskeskuksissa esille tulevia haittavaikutuksia voidaan varmentaa tieteellisesti vain poikkeustapauksissa. Tämä tilanne on johtanut siihen, että virallinen tieto ja käytännön kokemukset antavat aivan erilaiset käsitykset haittavaikutusriskeistä.
 
JOSSAKIN ON RAJA
Selvitysteni mukaan muutamat korkean riskin potilaista voivat hyötyä statiinilääkityksestä. Ongelma vaan on siinä, että etukäteen ei voi tietää, kuka korkean riskin potilaista hyötyy statiinista ja kuka saa vain haittavaikutuksia. Matalan ja kohtalaisen riskin potilaat eivät hyödy ollenkaan statiinilääkityksestä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella näitä varmuuden vuoksi statiinilääkkeitä syöviä Suomessa on noin 480 000 henkilöä. Omalla vapaaehtoisella toiminnallani pyrin siihen, että lääkärit ja erityisesti potilaat itse tietävät etukäteen haittavaikutusriskeistä eikä jälkikäteen kuten minä itse. Tarkoitukseni ei ole peloitella statiinilääkitystä tarvitsevia ihmisiä, mutta pidän reilumpana, että hekin tietävät riskit etukäteen. 
 
Turun yliopiston johtaman STATEAM-tutkimusryppään mukaan statiinin käyttäjistä vain 27 % eli noin 180 000 henkilöä on korkean riskin potilaita.  
Näin ollen "varmuuden vuoksi" ennakkoehkäisevässä tarkoituksessa statiinia käyttäviä Suomessa on siis jopa 480 000. Heidän kohdallaan statiinin käytön haitat ovat yhtä suuria kuin  korkean riskin potilailla mutta hyötyjä ei lainkaan. Ensimmäinen arvioni syksyllä 2010 tästä oli 50 000. Tiedon lisääntyessä on koko ajan pitänyt vetää arviota ylöspäin. Noin 480 000 ihmistä Suomessa käyttää statiinia turhaan jopa haitallisesti.

Kommentteja tai kysymyksiä voit lähettää sähköpostiosoitteella  l.utriainen@gmail.com

TILASTOT LÖYTYVÄT KLIKKAAMALLA  VASEMMAN YLÄKULMAN LAATIKOSSA KOHTAA "TILASTOT STATIINIAIKAKAUDELLA".

Uusi kirjani "STATIININUHRIT"julkaistiin 23.10.2013:
Kirjaa voi ostaa kirjakaupoista tai nettikaupoista hakemalla Googlella hakusanalla Statiinin uhrit.
Kirjan lyhentelemätön käsikirjoitus löytyy alisivun liitteinä.


Uusimmat lisäykset tai päivitykset:

 1. 22.12.2016 Päivitetty alisivu 2:n liite 41 - Lääkevahinkovakuutus
 2. 22.5.2017 Lisätty alisivu 1:n liite 47 - Joko simvastatiini reseptivapaaksi ?
 3. 1.6.2017 Lisätty alisivu 5:n liite 54 - Ikäihmisten statiinit 
 4. 31.7.2017 Lisätty alisivu 6:n liite 113 - Statiini ja kardiomyopatia
 5. 12.8.2017 Päivitetty alisivu 5:n liite  43 - "Hyvä kolesteroli" eli HDL ei ehkä olekaan hyvää kolestrolia
 6. 15.8.2017 Lisätty alisivu 2:n liite 42 - Lääkkeellä säädetty kolesteroliarvo ei ole hyödyllistä luomua
 7. 29.8.2017 Päivitetty alisivu 5:n liite 43 - "Hyvä kolesteroli" eli HDL ei olekaan hyvää kolestrolia
 8. 29.8.2017 Päivitetty alisivu 2:n liite 42 - Lääkkeellä säädetty kolesteroliarvo ei ole hyödyllistä luomua
 9. 29.8.2017 Lisätty alisivu 2:n liite 43 - Matala-asteinen tulehdus
 10. 7.9.2017 Lisätty alisivu 5:n liite 55 - Rahaa statiinista
 11. 11.9.2017 Lisätty alisivu 5:n liite 56 - Troponiinin vaikutus
 12. 12.9.2017 Lisätty alisivu 5:n liite 57 - HERTTA-testi
Alisivu 3:n liite 38 - Statiinihaimatulehdus on nyt tutkittu tieteellisesti.
          
LINKIT TELEVISIO- JA VIDEO-OHJELMIIN:


Leino Utriaisen osuus alkaa kohdassa 17 min 50 sek.

MTV3 45-MINUUTTIA "STATIINIKUPLA PUHKEAA"

ILTALEHTI "MILJARDIMOKA"

ALFA TV:N DOSENTTI  Googlen hakusanalla    https://www.facebook.com/alfatv/videos/463589393819343/