Info opgelegd schieten

Uit het Nederlands tijdschrift "Sportschieten" komen de volgende foto's voor LG opgelegd schieten.

Info over opgelegd schieten, zowel LP en LG, in het Duits te vinden op:  http://www.schuetzengau-freising.de/xoops/modules/AMS/article.php?storyid=155 

Samengevat komt het op het volgende neer:
- steun: glad oppervlakte, waarvan de diameter van de buis max. 50mm is, breedte steun min. 100mm
luchtgeweer:
- steun mag NIET door één of ander lichaamsdeel ondersteund of aangeraakt worden, vrije hand mag wel het wapen aanraken. De VRIJE HAND mag zich tijdens het schieten overal bevinden maar NOOIT VOOR de schietsteun. Deze mag de STEUN OF SCHIETTAFELNIET RAKEN OF VASTHOUDEN.
- Het luchtgeweer mag enkel gesteund worden binnen 20 cm gemeten vanaf de voorzijde van de kolf.
- de wigpositie mag NIET verder komen dan originele lengte kolf (zie foto5), maar door de komst van nieuwere kolven is het reglement op 08-11-2017 verandert (zie onderstaande afbeelding).
- breedte kolf, dat op steun ligt is max. 60mm (zie foto6)
AFMETINGEN

- de schouderhaak, mag niet de denkbeeldige lijn van het midden van de schouder overschrijden m.a.w. het mag de naad van de hemd of jas boven de schouder niet overschrijden.
- kledij is vrij, maar moet voldoen aan de reglementering bij normaal geweerschieten.
luchtpistool:
- het wapen rust op de steun met de pistoolgreep en wordt met één hand vastgehouden
- de greep mag onderaan niet "anti-slib" zijn of onderaan mag geen uitholling gemaakt worden (zie foto7)

Je kan op de foto's klikken voor een grotere weergave. Hopelijk is de tekst leesbaar, lukt zeker als je inzoomt, in picassa webalbums. Schakel Google+ over in picassa-webalbums, druk op het vergrootglasje, en dan op + (linksboven of rechtsonder)!

Voor afbeeldingen ivm. opgelegd schieten, druk op onderstaande link!

VSK, volgt de regels die je onderaan in het Engels terugvindt, uitgegeven door ISSF!

Zeer recente en interessante pdf-documenten, die toegepast worden bij de "Deutsche Meisterschaft Luftgewehr Auflage" , vinden jullie hier onderaan. (tekst in Duits)

Ċ
NV Leieschutters,
9 jan. 2018 11:06
Ċ
NV Leieschutters,
27 dec. 2016 07:44
Comments