Oude Zuun

De Oude Zuun: bio-divers landschap in de stadsrand

De Oude Zuun ligt echt aan de rand van Brussel in het gelijknamig gehucht… Zuun. Laat U hier verrassen door rust en natuur met zicht op de Brusselse skyline. Het natuurgebied wordt gekenmerkt door een zo goed als intact kleinschalig landschap met bomenrijen, poelen en hagen rondom een oude afgesneden beekmeander van de Zuunbeek. De diverse vochtige hooilanden en -weiden worden sinds 1989 beheerd en zijn getooid met een bonte bloemenpracht. Ze behoren tot de meest waardevolle van de hele streek. Planten zoals bosbies, veldrus en dotterbloem wijzen op de aanwezigheid van kwelwater of opstuwend grondwater.

De Oude Zuun is ook een oase voor allerlei vogel- en insectensoorten. Door de aanwezigheid van vele poelen en sloten is het bovendien een pleisterplaats voor amfibieën. Een oude verwaarloosde hoogstamboomgaard vervoegde in 2008 de Oude Zuun en kreeg een volledige herinrichting. De kleine steenuil is er een vaste broedvogel. We plantten nieuwe bomen van streekeigen oude appelrassen zoals Grawijning, Berglander, Dubbele Speeckaert en de vroeger in de streek bekende kleine Jefkespeer.

In 2013 breidde de Oude Zuun fors uit met een populierenbos. Om het natte gebied te herstellen werd het bos gerooid en omgevormd tot een ruig weiland.

Het ganse gebied is goed ontsloten door wandelwegen en infoborden geven extra uitleg. De Zuunwandeling leidt je langs een mooie gemengde haag met meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, egelantier en rode kardinaalsmuts.

Ligging

De Oude Zuun is gelegen langs de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. Van aan de Camille Leunensstraat kan het gebied bereikt worden langs het rode grindpad.

Fauna en Flora

Amfibieën

Libellen en waterjuffers (Lantaarntje)

Vogels: ongeveer 65 soorten (groene specht, buizerd, bosrietzanger, grasmus, steenuil (kasten) )

Vlinders: 22 dagvlindersoorten (o.a. sleedoornpage langs de hagen, oranjetipje, oranje en bruin zandoogje)

Planten: meer dan 140 soorten (bosbies, veldrus, slanke sleutelbloem, dotterbloemen, kleine ratelaar, watermunt, echte koekoeksbloem, reukgras, kruipend zenegroen, ratelaar, moerasspirea, moesdistel, engelwortel door aanwezigheid kwelwater/opstuwend grondwater)

Waarnemingen

Recente en oudere waarnemingen kan je altijd zelf invoeren op https://www.waarnemingen.be

Reeds ingevoerde recente en oudere waarnemingen voor dit gebied vind je hier