Oppsett av radio og bruk av funksjonene på LD3DV

April 2012

Alle repeatere bruker dette kommandosettet. Bytt ut LD3DV B med kallesignal til egen repeater. Nytt: Bruk utenlands. Juni 2012: DCS013

Frekvens og skift

LD3DV sender på frekvensen 434,525 MHz i 70cm båndet.

Repeaterskift er -2,0 MHz.

Hvordan kalle i D-Star.

Sett MY til eget kallesignal, RPT1 til LD3DV B , og RPT2 til LD3DV G. B/G skal stå i posisjon 8. Knappetrykk er vist for IC-E92D.

Lytt først for å være sikker på at det ikke pågår noen QSO på repeateren. Hvis du ønsker å delta i en pågående QSO bør du bringe på det rene om det er en lokal, linket eller callsign rutet QSO som pågår. Hvis du ikke er oppmerksom, risikerer du at du ikke blir hørt, eller at du ødelegger en pågående linket QSO.

Du vil kalle CQ eller en lokal amatør over LD3DV B.

 • Hvis du bare ønsker å kalle lokalt, bør du sikre at repeateren ikke er linket. Sett " U" (7 blanke og U) i YOUR og trykk inn sendeknappen.
 • Alternativt kan du sette RPT2 til NOT USED. Da må den som svarer deg gjøre det samme, elles vil "halve" QSO-en gå ut på linken hvis repeateren er linket.
 • Sett YOUR til CQCQCQ .
 • Kall.

Du vil kalle LA8UU, uansett hvor i verden han er akkurat nå. Dette er Callsign ruting.

 • Sett YOUR til LA8UU .
 • Kall LA8UU og si at du bruker Callsign ruting.
 • For å svare må LA8UU sette ditt kallesignal i sitt YOUR-felt. Det gjør han enklest ved å holde inne CALL/RX->CS knappen i 1 sekund.

Du vil kalle CQ over LD1OT sin 70cm modul via Callsign ruting.

 • Sett YOUR til /LD1OT B .
 • Kall CQ og si at du bruker Callsign ruting. Det er viktig for at motparten skal bli oppmerksom på å endre sitt YOUR-felt.
 • Den som vil svare deg må sette sitt YOUR -felt til /LD3DV B eller til ditt kallesignal.

Du vil linke LD3DV til LD4VF sin 2 meter modul.

 • Sett YOUR til LD4VF CL og trykk inn sendeknappen. Repeateren svarer "Linked..."
 • Endre YOUR til CQCQCQ. Det gjør du enklest ved å holde inne 0/CQ tasten i 1 sekund.
 • Kall og si "... dette er LAxxx linket fra LDyyy" (den repeateren du linker fra).
 • Etter QSO, kople ned med " U" (7 blanke og U i pos. 8)

Du vil linke LD3DV til modul B på reflektor DCS013. Dette er den nasjonale norske reflektoren.

 • Sett YOUR til DCS013BL og trykk inn sendeknappen. Repeateren svarer "Linked..." NB! Hvis du linker til en DCS-reflektor får du ingen melding om at repeateren er linket! DCS er i betatest. Du kan se om repeateren er linket på www.xreflector.net.
 • Endre YOUR til CQCQCQ. Det gjør du enklest ved å holde inne 0/CQ tasten i 1 sekund.
 • Kall og si noe slikt som "Dette er LAxxx som kaller over LD3DV" (den repeateren du linker fra).
 • Etter QSO, kople ned med " U" (7 blanke og U i pos. 8)

Du vil sjekke om LD3DV er linket til en repeater eller reflektor.

  • Sett YOUR til " I" (7 blanke etterfulgt av I for Info) og trykk inn sendeknappen. Repeateren sier om den er linket.

Vent på bippet!

Det er viktig å ta en pause etter at motparten er ferdig med sitt pass, og vente på bippet! (Det er din radio som lager det, du kan slå det av :)

Hvis du er for rask når du trykker inn sendeknappen, risikerer du at datastrømmen blir ødelagt, og motparten ikke hører deg - eller hører "R2D2" !

Detaljert informasjon om bruk og funksjoner

Programmering av radio for bruk av LD3DV

Merk at dette er for IC-2820/E91/E92. Nyere D-Starradioer har et annet menysystem. Se brukerhåndboken for din radio.

D-Star radioer har fire felt som må programmeres. Navnene varierer litt på ulike radiomodeller.

Det første du gjør er å legge inn eget kallesignal i MY . I tillegg til 8 posisjoner for kallesignal kan du programmere 4 tegn etter en skråstrek. Noen bruker radiomodell (/IC92, /2820), eller eget navn etter skråstreken.

RPT1 er den repeateren/radiomodulen du sender over. Den setter du til LD3DV B. LD3DV er kallesignalet til repeateren. B identifiserer radiomodulen.

A er radiomodul for 23 cm

B er radiomodul for 70 cm

C er radiomodul for 2 m

Siden LD3DV bare har 70 cm modul, skal du alltid bruke B.

Merk at det er to blanktegn mellom kallesignal og modulbokstav. Alle felt har plass til 8 tegn. Modulbokstav skal stå i posisjon 8.

RPT2 kan enten være Not Used. Da går din sending ut over LD3DV B.

Eller du kan du sette den til LD3DV G. Også her skal G stå i posisjon 8. Da kan du bruke gateway-funksjonene ved å programmere YOUR-feltet til ulike verdier.

For repeatere med flere radiomoduler brukes RPT2-feltet også dersom du vil la din sending gå ut over en annen radiomodul enn den du sender inn på. Siden vi bare har en radiomodul bruker vi ikke dette hos oss.

YOUR bruker du for å angi hvem du ønsker kontakt med. YOUR-feltet står vanligvis til CQCQCQ. Da kan du kalle CQ og ha kontakt lokalt over repeateren, og du kan delta i QSO-er når repeateren er linket til en repeater eller reflektor (forutsatt at RPT2 står til LD3DV G).

Ruting i D-Star nettet

D-Star repeatere med gateway er koplet sammen i verdensomspennende nettverk. Du kan angi at du vil ha kontakt lokalt, eller over en repeater eller reflektor hvor som helst i verden. Det er i prinsippet to ulike måter å gjøre det på, noe som kan virke forvirrende av og til.

Callsign ruting er Icoms originale metode for ruting. Du kan kontakte en repeater eller en radioamatør hvor som helst i verden. Denne metoden er beskrevet i Icoms håndbøker for D-Star radioer. Det ligner på "roaming" i mobilnettet. Denne metoden anbefales hvis du ønsker kontakt med en bestemt radioamatør.

LD3DV er tilknyttet USTrust og ircDDB. Dette er to ulike nettverk for Callsign ruting. Mange repeatere har installert begge. Du må være registrert for å bruke ruting i USTrust-nettet. ircDDB muliggjør også en ny form for samtalegrupper kalt STARnet.

Link til repeater eller reflektor er tilleggsfunksjonalitet som finnes på de fleste D-Starrepeatere. Du kopler opp forbindelse til en repeater eller reflektor, og kopler ned når du er ferdig. Denne metoden ligner på Echolink/IRLP. Den er hensiktsmessig ved nett eller ring-QSOer mellom repeatere. En stasjon kopler opp linken. Alle deltakere kjører deretter med CQCQCQ i YOUR-feltet.

Du kan bare linke til en repeater om gangen. Hvis flere repeatere skal koples sammen må alle linke til samme modul på en reflektor.

Når du er ferdig med en link må du kople ned linken.

Bruk av D-Star kalkulatoren April 2012: Den virker ikke riktig for de nye repeaterne som ikke er tilknyttet USRoot

D-Star kalkulatoren på dstarinfo.com er et godt hjelpemiddel. D-Star kalkulatoren hjelper deg til å programmere din D-Star radio på en enkel og grei måte. Du bruker kalkulatoren slik:

  • I feltet Source Repeater velger du Norway Drammen LD3DV Gateway.
 • I feltet Source Module klikker du på DV B 434.525 -2.000 MHz.
  • I feltet Function kan du nå velge ulike funksjoner.
 • Hvis du skal gå via gateway til en annen repeater velger du Destination Repeater.
 • I feltet Destination Module velger du hvilken radiomodul du vil sende over på destination repeater.
 • I kalkulatoren ser du hvordan du skal programmere feltene.

Hva betyr alternativene i Function-feltet i D-Star kalkulatoren?

Bruk av Link to Repeater / Link to Reflector

For å bruke disse funksjonene går du fram slik:

  1. Sett opp linken ved å programmere YOUR-feltet slik det vises i kalkulatoren, og trykk inn sendeknappen. Du hører en kvittering i tale om at linken er satt opp.
  2. Endre YOUR til CQCQCQ.
  3. Identifiser deg over linken og gjennomfør QSO.
  4. Etter ferdig QSO kopler du ned linken ved å endre YOUR til " U" (7 blanke og U), og trykke inn sendeknappen. Du hører en kvittering.

D-PRS

LD3DV gater GPS-posisjoner til internett. Sett YOUR til CQCQCQ, RPT1 til LD3DV B og RPT2 til LD3DV G.

Du kan bruke SSID i MY-feltet hvis du ønsker det, og SSID kan bestå av både bokstaver og tall. SSID vil vises på Jfindu/aprs.fi.

NB! Hvis du bruker et SSID som ikke samsvarer med en registrert variant av kallesignalet ditt, vil du ikke kunne rute tale og data gjennom USTrust-nettet.

Tips

Legg inn RPT1, RPT2 og ulike verdier av YOUR på minneplasser i radioen din, så går det raskt å skifte mellom funksjonene. 3. generasjons D-Star radio har repeaterlister som du kan laste ned fra internett.

Hvis du reiser til utlandet

Hvis du reiser utenlands skal du ikke gjøre endringer i ditt eget kallesignal i MY-feltet i radioen. Du skal bare bruke eget kallesignal, slik som i Norge. For å overholde CEPT-regelverket må du bruke riktig prosedyre når du kaller, akkurat som du gjør på FM eller andre modes. Hvis jeg reiser til Danmark og bruker D-Star sier jeg "dette er OZ/LA8UU/P" når jeg kaller - men altså, MY-feltet må inneholde LA8UU og ikke noe annet - ellers vil ikke rutingen i nettet virke :)

Hvis du oppdager at noe ikke virker, eller har andre spørsmål, er du velkommen å ta kontakt med gateway admin på e-postadressen ld3dv.admin@gmail.com.

73, LA8UU Odd Kristian

Gateway Admin LD3DV