Κέντρο σεμιναρίων Αθηνών

Στα σεμινάρια επιμόρφωσης που διοργανώνονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων όπου εκδίδεται πιστοποιητικό με αναλυτική βαθμολογία επίδοσης για ενδυνάμωση του βιογραφικού τους και χρήση στην αγορά εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας εδώ τη φόρμα επικοινωνίας