Ilość skatalogowanych zabytków: 115
KORZYSTAJ Z WIEDZY INNYCH I DZIEL SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI

Jeżeli nie znalazłeś w bazie witryny krzyżyka jaki posiadasz, prześlij jego:


fotografię (awers i rewers)
wymiary (wysokość i szerokość)
rodzaj materiału (jeśli jest możliwość identyfikacji)
inskrypcje (jeśli są czytelne)

na e-mail:

crossbottony@gmail.com
Dziękuję wszystkim osobom udostępniającym informacje pomocne w rozwoju zagadnienia typologii krzyżyków trójlistnych.
Dzięki Waszemu zaangażowaniu powstała wyjątkowa baza zabytków. Bezpłatna i dostępna dla wszystkich.
Owocem współpracy jest również praca licencjacka o Typologii krzyżyków trójlistnych (napisana pod kierunkiem dr Agaty Kubali i recenzowana przez dra Arkadiusza Wojtyłę), którą miałem przyjemność bronić w czerwcu 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.