ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครู  ๒๕๕๙
วันเสาร์ ที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบัวสลีวิทยา

โรงเรียนและบุคคลร่วมทำบุญวันครู 
    ๑) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ                      1,000.00   บาท
    ๒) โรงเรียน
จอมหมอกแก้ว                             1,000.00
   บาท
   ๓) โรงเรียน
ผาบ่อง                                          1,000.00
   บาท
    ๔) โรงเรียน
บัวสลีวิทยา                                   1,000.00
   บาท
    ๕) โรงเรียน
โป่งแพร่                                       1,000.00
   บาท
    ๖) โรงเรียน
ห้วยส้านยาววิทยา                        1,000.00 
   บาท
    ๗) โรงเรียน
แม่่ลาววิทยาคม                             1,000.00
   บาท
   
 ๘) โรงเรียน
ท่ามะโอ                                            500.00
   บาท
    ๙) โรงเรียน
ห้วยส้านพลับพลา                            500.00
   บาท
   
 ๑๐)โรงเรียน
แม่ผง                                               500.00
   บาท
    ๑๑)รงเรียน
หนองเก้าห้อง                                   500.00
   บาท
    ๑๒)รงเรียน
โป่่งมอญ                                          500.00
   บาท
    ๑๓)โรงเรียน
ดงมะดะ                                           500.00
   บาท
  
  ๑๔)โรงเรียน
อบ.แม่ลาว                                       500.00
   บาท
    ๑๕)โรงเรียนบ้านต้นง้าว                                      500.00
   บาท
    ๑๖)โรงเรียน
ครูสุพิน                                           500.00
   บาท
    ๑๗) ครูพิศมัย เนตตกุล                                      
500.00
   บาท
     ๑๘)
ผอ.จำนงค์  มูลเมือง                                    500.00
   บาท
    ๑๙) 
อนุกรรมการ อ.แม่ลาว(สอ.ครู ชร)             
1,000.00
   บาท
    ๒๐) 
ครูเตือนใจ พงษ์ประภาส                            1,000.00
   บาท
...................................................................................................................

           ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวบสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ อำเภอแม่ลาว ซึ่งเป็นสื่อกลางในการประสานงานองค์กรการศึกษาในอำเภอแม่ลาว  สมาคมฯ ได้เปิดแสดงความคิดเห็นการบริหารสมาคม หากมีข้อคิดเห็นกรุณาแจ้งทางเมลของสมาคม คือ krumaelao@gmail.com   หรือ Line ID  "krumaelao" กลุ่ม Line ชื่อว่า  "สมาคมครูแม่ลาว"  

        การดำเนินการเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์  ได้มีการจ่ายเงินแก่สมาชิกตามที่ได้รับผลประโยชน์ทันที ณ วันที่สมาคมฯเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ทั้งนี้ ทางประธานฝ่ายฌาปนกิจได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้สมาชิกสามัญและสมทบได้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ชื่อบัญชี     "นายอำนวย จอมใจธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี  เชียงราย เลขที่ 595-0306-27-9  และมีกลุ่ม Line ชื่อว่า "ฌาปนกิจครูแม่ลาว" เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ อำเภอแม่ลาว หากโอนเงินให้แจ้งพร้อมแสดงหลักฐานมาที่กลุ่ม Line สมาคม  (อำนวย จอมใจ/อุปนายกคนที่ ๒/ประธานฝ่ายฌาปนกิจสมาคมฯ)